Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

ГРИЩЕНКО Тетяна Рубілівна

(27.10.1984)

кандидат історичних наук (2012)
старший науковий співробітник (2015)
завідувач сектору архівів
Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки ННСГБ НААН
голова Ради молодих учених ННСГБ та
Національної академії аграрних наук України

Народилася 27 жовтня 1984 р. в м. Глухові Сумської області.

Повну вищу освіту здобула у Сумському державному університеті за напрямом підготовки «Філологія», спеціалізація «Переклад та журналістика». У 2014 р. закінчила факультет післядипломної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Історія».

Трудову діяльність розпочала в ННСГБ НААН у липні 2007 р. провідним бібліотекарем відділу документного забезпечення. У 2011–2012 р. працювала молодшим, науковим та старшим науковим співробітником сектору наукової бібліографії та біографістики. Протягом 2013 р. обіймала посаду завідувача сектору наукознавства. З липня 2016 р. очолює сектор архівів Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки.

У 2008–2011 рр. навчалася в аспірантурі. У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «історія науки й техніки» на тему: «М.М. Вольф (1880–1933) – державний діяч, учений і один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Упродовж 2013–2016 рр. навчалася в докторантурі ННСГБ НААН.

У 2015 р. присуджено вчене звання «старший науковий співробітник».

Автор біля 100 наукових праць з питань історичної персоналітики, історії вітчизняної аграрної науки, освіти та дослідної справи. Дослідницею розкрито низку невідомих фактів та подій, повернуто до наукового обігу незаслужено забутих особистостей.

Діяльність Грищенко Т.Р. спрямована на здійснення науково-інформаційного та документного забезпечення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, загальнодержавних і галузевих програм та проектів, що виконуються науковими установами Національної академії аграрних наук України і Міністерства аграрної політики України.

Активно займається організацією інформаційно-консультаційної підтримки молодих науковців, сприяє підвищенню наукової кваліфікації і професійного рівня, співпрацює з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами різних міністерств та відомств. Ініціатор проведення, модератор та активний учасник національних і міжнародних наукових конференцій, семінарів, форумів тощо. Переможець конкурсів наукових доповідей молодих учених із пріоритетних напрямів аграрної науки.

Займається підготовкою наукових кадрів.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016–2017).

Лауреат премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2014) та Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2015).

Член Національної спілки журналістів України (з 2005 р.).

Нагороджена Подякою Міністра аграрної політики України (2007), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2011), Знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2011), Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації (2012). Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України (2013), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013); Почесною грамотою Полтавської обласної ради (2015).

<<Назад

сайт создан компанией web студия