Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

КЛАПЧУК Сергій Миколайович

(20.02.1931)
доктор історичних наук (1981)
професор (1982)
заслужений працівник народної освіти України (1998)
головний науковий співробітник
сектору наукознавства
Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки ННСГБ НААН

У 1960 р. закінчив історико-філософський факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка.

З 1966 р., після закінчення аспірантури, працював у Київському університеті ім. Тараса Шевченка, з 2001 р. – у Київському славістичному університеті.

У 1967 р. – захистив кандидатську, у 1981 р. – докторську дисертацію. У 1982 р. – присвоєно вчене звання професора.

З вересня 1966 р. по 2001 р. працював професором кафедри Української історії та етнополітики Київського університету ім. Тараса Шевченка. У 1988 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри Української історії та етнополітики. З 2001 р. по 2016 р. працював професором, завідувачем кафедри історії Київського славістичного університету.

Під час роботи у зазначених вищих навчальних закладах проявив себе кваліфікованим викладачем, дослідником та організатором навчально-виховного процесу. Очолюючи зазначені кафедри, значну увагу приділяв підвищенню методичної майстерності викладачів, наукового рівня викладання та виховання студентської молоді.

З грудня 2016 р. – головний науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.

Автор понад 350 друкованих аркушів наукових і науково-методичних праць, у тому числі індивідуальних та колективних монографій, підручників і навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Серед них: «Історія української та зарубіжної культури» (27 др. арк., шість видань 2000–2007 рр.), «Історія України» (38,67 др. арк., вісім випусків), хрестоматія у 2-х частинах «Історія України» (46,9 др. арк., 1996 р.), збірник матеріалів документів «Історія української культури» (2000 р.), «Особливості розвитку культури України в умовах національного відродження» (2016 р.).

Є автором рецензій: на курс лекцій Я. С. Калакури «Українська історіографія» (2004 р.); 1 і 2 частини книги М. Ф. Юрія, Л. М. Алексіївця, Я. С. Калакури, О. А. Удода «Україна найдавнішого часу ХVІІІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання» (2013 р.).

Упродовж багатьох років науково-методичної роботи був членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Київському університеті ім. Тараса Шевченка, Київському славістичному університеті. Значну увагу приділяв і продовжує приділяти підготовці вчених-істориків. Під його керівництвом захистили дисертації 24 кандидати і 2 доктори історичних наук.

<<Назад

сайт создан компанией web студия