Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

КОВАЛЕНКО Світлана Дмитрівна

(21.01.1975)

кандидат історичних наук (2003),
старший науковий співробітник (2005),
завідувач сектору
наукової бібліографії та біографістики
Інституту історії аграрної науки, освіти
та техніки ННСГБ НААН

Упродовж 1992–1996 рр. навчалася на факультеті бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури (нині Київський національний університет культури і мистецтв) за спеціальністю «бібліотекознавство та бібліографія» і отримала кваліфікацію «бібліотекаря-бібліографа». У 2013 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «історія» і отримала кваліфікацію «історика, викладача історії».

У 1996–1998 рр. працювала у науково-методичному відділі Державної бібліотеки України для дітей м. Києва.

З 1999 р. займала посади: бібліотекаря-спеціаліста, молодшого, наукового, старшого наукового співробітника, завідувача відділу науково-методичної, координаційної роботи та підготовки наукових кадрів у ННСГБ НААН.

У 2003 р. закінчила аспірантуру ННСГБ НААН та успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Діяльність професора П. В. Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

У 2005 р. присуджено вчене звання «старший науковий співробітник» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Стипендіат Української академії аграрних наук (2002–2003 рр.) та Кабінету Міністрів України для молодих учених (2005–2007 рр.). За наукову роботу «Історія становлення та розвитку Харківської науково-освітньої школи з селекції та насінництва (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)» нагороджена Грамотою Президії Національної академії наук України (2006 р.).

З березня 2004–по січень 2011 рр. учений секретар ННСГБ НААН. З січня 2011 по грудень 2012 рр. – заступник директора з наукової роботи ННСГБ НААН.

Упродовж 2004–2012 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради бібліотеки по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата історичних наук за спеціальностями «історія науки і техніки» (07.00.07) та «історія сільськогосподарських наук» (06.04.01).

З вересня по грудень 2015 р. – старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної освіти, науки та техніки ННСГБ НААН. Навчалася в докторантурі ННСГБ НААН (2016–2017 р.). Нині – завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

Багаторічна діяльність Коваленко С.Д. націлена на науково-інформаційне та документне забезпечення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, загальнодержавних і галузевих програм та проектів, програм реформування АПК України, що ініціює Національна академія аграрних наук України та Міністерство аграрної політики України, а також популяризацію результатів наукових досліджень вітчизняних учених-аграріїв.

До кола наукових інтересів належить дослідження історії ведення сільського господарств України з точки зору його наукового забезпечення у 20-х–50-х рр. ХХ століття, вивчення передвоєнних та воєнних політичних і економічних процесів означеного періоду, що внесли важливі корективи щодо форм організації та управління галузевою наукою та суттєво вплинули на розбудову сільськогосподарського виробництва та формування галузевого наукового потенціалу в Україні.

Вона – автор понад 100 наукових праць, з питань історії науки і техніки, історії аграрної науки України, біобібліографістики.

За багаторічну кваліфіковану роботу та високий професіоналізм нагороджувалася Грамотами, Почесними грамотами, цінними подарунками та іншими відзнаками різних галузевих установ і відомств.

<<Назад

сайт создан компанией web студия