Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

КОВАЛЕНКО Світлана Дмитрівна

(21.01.1975)
кандидат історичних наук (2003)
старший науковий співробітник (2005)

У 1992 – 1996 рр. навчалася на факультеті бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури (нині Київський національний університет культури і мистецтв) за спеціальністю «бібліотекознавство та бібліографія» і отримала кваліфікацію «бібліотекар-бібліограф». У 2013 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Історія» і отримала кваліфікацію «історик, викладач історії».

Протягом 1996 – 1998 рр. працювала у науково-методичному відділі Державної бібліотеки України для дітей м. Києва.

З 1999 р. займала посади: бібліотекара-спеціаліста, молодшого, наукового, старшого наукового співробітника, завідувача відділу науково-методичної, координаційної роботи та підготовки наукових кадрів у ННСГБ НААН.

У 2003 р. закінчила аспірантуру ННСГБ НААН та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Діяльність професора П. В. Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки.

З березня 2004 – по січень 2011 рр. учений секретар ННСГБ НААН. З січня 2011 по грудень 2012 рр. – заступник директора з наукової роботи ННСГБ НААН.

2004 – 2012 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради бібліотеки по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата історичних наук за спеціальностями «історія науки і техніки» (07.00.07) та «історія сільськогосподарських наук» (06.04.01). Вересень-грудень 2015 р. – старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної освіти, науки та техніки ННСГБ НААН. З 2016 року – докторантка ННСГБ НААН.

Автор понад 70 наукових праць, із яких 1 біобібліографічний покажчик, 2 наукові видання, 1 збірка документів і матеріалів, інші – теоретичні статті з питань історії аграрної, освіти, науки і техніки.

Стипендіат Української академії аграрних наук (2002 – 2003 рр.) та Кабінету Міністрів України для молодих учених (2005 – 2007 рр.). За наукову роботу «Історія становлення та розвитку Харківської науково-освітньої школи з селекції та насінництва (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» нагороджена Грамотою Президії Національної академії наук України (2006 р.).

Нагороджена Грамотами, Почесними грамотами та іншими відзнаками різних галузевих установ і відомств, а також НАН України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010) та ін.

<<Назад

сайт создан компанией web студия