Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

КУЧЕР Володимир Іванович

(05.04.1939)
доктор історичних наук (1987)
професор (2004)
головний науковий співробітник
сектору наукознавства
Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки ННСГБ НААН

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка зі спеціальності історія (1963).

В Інституті історії АН УРСР у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944», а в 1986 р. в цьому ж Інституті – докторську дисертацію на тему: «Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941–1944».

Працював стажистом-дослідником, молодшим, старшим, провідним науковим співробітником, завідувачем проблемної групи з історії Великої Вітчизняної війни Інституту історії АН УРСР (1968–1991), провідним, головним науковим співробітником Інституту національних досліджень і політології НАН України (з 1998 – Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України) (1992-2004).

З січня 2004 р. і понині – головний науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (історичні науки).

Автор понад 200 наукових публікацій, у тому числі понад 20 індивідуальних і колективних монографій з історії національно-визвольної боротьби українського народу, соціально-політичної історії, історії України міжвоєнного та воєнного періоду, біографістики. Підготував 3 кандидатів наук.

Член редколегії «Українського історичного журналу» та «Історичного журналу».

<<Назад

сайт создан компанией web студия