Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

ЛАЗАРЄВА Валентина Тимофіївна

(30.09.1952)
кандидат філософських наук (2015)
старший науковий співробітник
сектору наукової бібліографії та біографістики
Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки
ННСГБ НААН

У 1974–1980 роках навчалася у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченко за спеціальністю – журналіст. У 2001 р. закінчила філологічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченко за спеціальністю – викладач української мови та літератури.

До 2000 р. працювала на різних посадах. Упродовж 2000-2013 рр. працювала у Науково-дослідному інституті українознавства і всесвітньої історії на посаді молодшого наукового співробітника, відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства.

У 2000–2004 рр. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва при Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

Підготувала і захистила кандидатську дисертацію за темою «Соціотворчий потенціал філософських поглядів Пантелеймона Куліша». У вересні 2016 р. отримала диплом кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Напрям наукових досліджень – соціотворчий потенціал філософських поглядів Пантелеймона Куліша. Систематизувала соціотворчий потенціал філософських поглядів П. Куліша, що створює можливості для коректного й ефективного використання цього світоглядного ресурсу в суспільній практиці. Уточнила змістовні параметри етносу як культурно-цивілізаційного феномену, який, згідно з аргументацією П. Куліша, постає поліаспектним чинником з такими атрибутивними ознаками: а) відродження історичної пам’яті про Україну і український народ; б) розвиток української мови й культури; в) збереження національних звичаїв і традицій; г) утвердження почуття національної самосвідомості; д) поповнення духовного арсеналу народу культурними досягненнями світової цивілізації. Поглибила зміст ідейно-теоретичних пріоритетів світоглядної парадигми П. Куліша, репрезентованих як єдність багатоманітності п’яти буттєво-екзестицийних факторів: історії, мови, освіти, культури, світогляду. Набули подальшого розвитку особливості осмислення генезису українського народу у філософії П. Куліша, яка була підпорядкована осмисленню особливості розвитку українського народу в контексті його історії, мови, культури, ментальності й духовності.

На сучасному етапі коло наукових інтересів включає –біобібліографічні аспекти дослідження.

Лазарєва В. Т. опублікувала понад 27 наукових праць, у тому числі упорядкувала і видала збірку творів Пантелеймона Куліша «Книга о ділах народу українського…», в якому міститься твір, невідомий широкому загалу «Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького, Запорозького» (224 стор.).

<<Назад

сайт создан компанией web студия