Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

ЩЕБЕТЮК Наталія Борисівна

(24.12.1969)
доктор історичних наук (2017),
старший науковий співробітник (2015),
завідувач сектору наукознавства
Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки ННСГБ НААН

У 1992 р. закінчила зоотехнічний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту (нині – Подільський державний аграрно-технічний університет), а 1997 року – історичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (нині – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди).

Працювала лаборантом кафедри промислового тваринництва Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту (1992); керівником природничих гуртків у Центрі позашкільної роботи з дітьми і підлітками, учителем історії (м. Бар, Вінницької області (1993–1997)); завідувачем музею історії Подільського державного аграрно-технічного університету (2003). Упродовж 2004–2007 рр. навчалася в аспірантурі ДНСГБ УААН (нині – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України), у 2007 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за темою: «Українська академія сільськогосподарських наук: становлення та діяльність (1956–1962 рр.)» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. У 2008–2010 рр. – старший викладач кафедри суспільних і гуманітарних дисциплін Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ). Надалі працювала на посаді провідного наукового співробітника, а згодом – завідувача сектору наукової бібліографії та біографістики, навчалася в докторантурі (2013–2016) ННСГБ НААН. У 2017 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за темою: «Науково-організаційні та методологічні засади функціонування аграрної науки в Україні кінця 20-х–30-і рр. ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. З січня 2018 р. – завідувач сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

До кола наукових інтересів належить обґрунтування концептуальних науково-організаційних і методологічних чинників становлення інституалізації та академізації вітчизняної аграрної науки, дослідження внеску науково-дослідних інституцій та вітчизняних учених у прирощення знань про ведення землеробства, рослинництва, тваринництва, економіки й механізації агровиробничих процесів у 20–60-х рр. ХХ ст. на тлі соціально-економічних та суспільно-політичних змін в Україні.

Автор понад 120 наукових праць з історії науки і техніки, історії аграрної науки України, біобібліографістики. 

Нагороджена знаком Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2007), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2008), Міністерства аграрної політики України (2013) та Київської обласної державної адміністрації (2016), трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2011), знаком «Почесна відзнака Апарату Ради національної безпеки і оборони України» ІІІ ступеня (2012), Грамотою Верховної Ради України (2017).

 

 

 

<<Назад

сайт создан компанией web студия