Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

ШЕЛЕПОВ Володимир Васильович

(10.02.1936)
доктор сільськогосподарських наук (1992)
професор (1997)
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки (1997)
головний науковий співробітник
відділу науково-методичної роботи та
наукового реферування
ННСГБ НААН

Закінчив з відзнакою Ставропольський сільськогосподарський інститут (1959), одержав кваліфікацію вченого агронома.

Після закінчення інституту працював агрономом відділу, головним агрономом у радгоспах Красноярського краю (1959–1963), навчався в аспірантурі Всесоюзного селекційно-генетичного інституту (нині Селекційно-генетичний інститут – національно-науковий центр насінництва та сортовивчення НААН, м. Одеса) (1963–1966), завідувачем відділу селекції Запорізької державної обласної сільськогосподарської дослідної станції (1966–1985), завідувачем лабораторії селекції інтенсивних сортів озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла (1985–2005), головним науковим співробітником Інституту експертизи сортів рослин Держсортслужби (2005–2006).

З 2006 р. – головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та наукового реферування ННСГБ НААН.

В Українському науково-дослідному інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (пізніше Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва) у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сила роста и полевая всхожесть семян озимой пшеницы и разработка некоторых приёмов их повышения в условиях Степи Украины», а в 1992 р. – докторську на тему: «Селекция интенсивных сортов озимой пшеницы, особенности их семеноводства и сортовой агротехники в условиях Степи и Лесостепи Украины».

Автор понад 250 наукових праць, зокрема 4-х монографій з пшениці. Ці досягнення використовуються в навчальному процесі при підготовці студентів агрономічних галузей та підготовці фахівців вищої освіти у багатьох закладах освіти. Створив понад 50 сортів озимої м’якої та озимої твердої пшениці, з яких 35 сортів занесено до Державних реєстрів сортів рослин в Україні та Росії, Молдові та Білорусі. Член спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

За успішну наукову діяльність, розробку нових методів у селекційному процесі створення і впровадження нових сортів у виробництво у 1997 р. було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Також відмічено такими нагородами: Верховною Радою СРСР – орденом «Знак Почета» (1981 р.), медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 р.), «Ветеран труда СССР» (1981 р.), «Изобретатель СССР» (1991 р.); Виставкою досягнень народного господарства СРСР та УРСР – Золотою (1979 р.), Срібною (1981 р.), Бронзовою (1982 р.) медаллями та знаком «Лауреат ВДНХ СССР» (1980 р.), Дипломом другого ступеня ВДНГ УРСР (1982 р.); Почесною відзнакою НААН (2009), відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеня (2011), званням «Почесний сортовипробовувач» (2011) та ін.

<<Назад

сайт создан компанией web студия