Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

УТКІН Олександр Іванович

(26.02.1937),
історик, доктор історичних наук (1994),
професор (2004),
академік Української академії наук та
Аерокосмічної академії України (1997),
головний науковий співробітник
сектору архівів
Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки ННСГБ НААН

Закінчив Київське технічне училище залізничного транспорту. Протягом 1956–1959 служив у Радянській армії. В 1966 р. закінчив Московський державний історико-архівний інститут по спеціальності історія, в 1969–1972 рр. – аспірантуру по кафедрі історії в Київському державному педагогічному інституті ім. О. Горького. 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему «Інформаційна діяльність політичних, громадських та релігійних організацій української діаспори в країнах Заходу» (1945–1991 рр.).

Після закінчення аспірантури працював завідуючим відділом Ради в справах релігій при Раді Міністрів УРСР (1972–1980); завідуючим відділом Академії суспільних наук (1980–1991); провідним науковим співробітником Інституту національних і політичних досліджень НАН України (1991–1996); головним консультантом відділу Національного інституту стратегічних досліджень (1996–2000). З 2001 р. – завідувач кафедри історії Міжнародного Соломонового університету. З вересня 2013 р. – завідувач відділу військової історії Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

З грудня 2014 р. – головний науковий співробітник сектору архівів Інституту історії науки, освіти і техніки ННСГБ НААН.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (історичні науки).

Автор понад 400 наукових та науково-методичних праць, в тому числі ряду монографій та навчальних посібників. Член спеціалізованої вченої ради Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України.

За вклад в історичну науку став лауреатом премії НАН України та отримав «Золоту медаль Платона» Української академії наук. Відзначений радянськими, українськими, церковними та козацькими нагородами та ін.

<<Назад

сайт создан компанией web студия