Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про бібліотеку

ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович

(03.06.1960)
академік НААН (2016),
доктор сільськогосподарських наук (2003),
професор (2000),
старший науковий співробітник
за спеціальністю історія науки і техніки (2002),
заслужений працівник
сільського господарства України (2003),
директор ННСГБ НААН,
засновник і керівник Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки ННСГБ НААН

Вчений у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, заслужений діяч науки і техніки АР Крим, член Національної спілки журналістів України, іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук.

Народився 3 червня 1960 р. в с. Дернівка Київської обл. Закінчив агрономічний факультет Ворошиловградського сільськогосподарського інституту (нині Луганський національний аграрний університет), (1982) та з відзнакою магістратуру історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (2010).

З 1982 р. працював агрохіміком на Панфильській дослідній станції по освоєнню боліт. Після закінчення аспірантури у ННЦ «Інститут землеробства НААН» (1988 р.) - молодший, а потім науковий співробітник лабораторії захисту грунтів від ерозії. З 1993 р. очолив сектор міжнародних зв’язків та підготовки наукових кадрів, а з 1998 р. – завідувач відділу інформаційно-консультаційного забезпечення АПВ Київської обл.

З листопада 2000 р. - директор Центральної (з жовтня 2003 р. Державної, а з грудня 2012 р. - Національної) наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, а також організатор створення у квітні 2001 р. та керівник Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки.

Голова спеціалізованої вченої спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 у ННСГБ НААН по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки (історичні науки).

У 1992 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність бобово-злакових травосумішок в залежності від зрошення та мінерального живлення при структурній меліорації мілкоторфовищ Лісостепу України», у 2003 р. в Дебреценському університеті (Угорська Республіка) – докторську дисертацію на тему «Використання традиційних і нових агротехнічних засобів і стимуляторів для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і зниження забрудненості їх врожаю радіоактивним цезієм», у 2010 р. в Інституті гідротехніки і меліорації НААН – докторську дисертацію на тему «Наукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліорованих земель в басейнах малих річок Лісостепу України».

Заснував новий напрям і власну школу у вітчизняному природознавстві – вивчення історії аграрної науки, освіти й техніки. Під науковим керівництвом ученого захищено 51 дисертація: на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук - 1, кандидата історичних наук - 35, кандидата сільськогосподарських наук - 14 та кандидата біологічних наук - 1. Науковий доробок складає близько 1200 наукових публікацій, у тому числі монографії, підручники, посібники, збірники документів, біобібліографічні покажчики.

Основними напрямами наукової бібліотечної діяльності є розбудова мережі сільськогосподарських бібліотек України, створення сучасної системи інформаційно-бібліографічного забезпечення аграрної науки та виробництва. Співавтор проектів концепцій розвитку ННСГБ НААН та сільськогосподарських бібліотек України і розвитку інформаційно-бібліотечної справи в країні. Віце-президент Асоціації бібліотек України (2001 – донині), член Міжнародної технологічно-менеджерської академії в м. Нові Сад (Сербія, 2013 р.), ініціатор і член Міжвідомчої координаційної ради з питань бібліотек і бібліотечної справи (2014).

Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2002, 2014) та Верховної Ради України (2002, 2005), срібною медаллю ВДНГ УРСР (1990), медаллю ВР України «Десять років незалежності» (2003), золотою медаллю Центру аграрних наук Дебреценського університету (2014), Почесною відзнакою УААН (2007), Академії наук вищої освіти України «20 років АН ВОУ» (2012), преміями: ім. О. Бойченка (1990), ім. Островського (1991), НАН України для молодих вчених (1995), УААН – «За видатні досягнення в аграрній науці (2001), АР Крим (2006), ім. М.С. Грушевського НАН України (2009), ім. В.Я. Юр’єва НАН України (2014); медаллю «Двадцять років незалежності України» (2011), орденом «За заслуги в сільському господарстві» (Республіка Франція, 2010) та орденом «Пошани» (Російська Федерація, 2012), «За заслуги» III ст. (2009), «За заслуги» II ст. (2015) та ін.

<<Назад

1
сайт создан компанией web студия