Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Напрями досліджень

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

ННСГБ НААН, як науково-дослідна установа, здійснює ряд науково-дослідних розробок, спрямованих на удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів сільськогосподарської науково-технічної інформації, в тому числі істориків аграрної науки, вивчення наукового потенціалу системи Національної академії аграрних наук. З 2000 року робота проводиться за такими науковими темами:

 1. «Розробити і створити віртуальну сільськогосподарську бібліотеку, електронну мережу бібліотек НААН, інтегровану в мережі академічних та інших бібліотек України»;

 2. «Історія започаткування, становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні»;

 3. «Наукові основи моніторингу інформаційного забезпечення аграрної науки України в умовах реформування АПК»;

 4. «Розробити модель типізації природничо-кліматичних, економіко-екологічних та соціально-демографічних умов сільськогосподарського виробництва за регіонами країни»;
 5. «Дослідження еволюції розвитку ґрунтообробного знаряддя»;
 6. «Розробка інформаційно-аналітичних матеріалів експортних можливостей технічних культур»;
 7. «Вивчення наукового потенціалу наукових установ НААН»;
 8. «Розробити і створити національний електронний банк даних рідкісних друкованих видань і стародруків на основі вивчення видового і кількісного складу книжкових колекцій сільськогосподарських бібліотек»;
 9. «Розробити концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України»;
 10. «Розробка сучасного механізму забезпечення працівників галузі сільськогосподарською науково-технічною інформацією»;
 11. «Історія становлення та діяльності науково-дослідних і освітніх закладів аграрного профілю в Україні»;
 12. «Розробити наукові засади створення Національної бібліографічної системи виявлення та розповсюдження інновацій з питань сільського господарства, інтегрованої у світовий ринок інформаційних ресурсів і послуг»;
 13. «Удосконалити систему інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні та адаптувати її для потреб трансферу інновацій»;
 14. «Розробити науково-організаційні та концептуальні основи становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, біографічні та джерелознавчі аспекти дослідження»;

 15. «Удосконалення системи організації науково-консультаційного та інформаційного забезпечення Агропромислового комплексу України. Розробка інформаційно-аналітичної продукції ННСГБ НААН у здійсненні ефективного трансферу інновацій в АПВ»;

 16. «Наукова організація та оптимізація бібліотечно-інформаційного контенту діяльності бібліотек Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук із застосуванням інноваційних технологій для удосконалення обслуговування та забезпечення якісного інформаційного супроводу АПВ»;

 17. «Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології ННСГБ НААН. Розробка інтегрованих систем баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси АПК України»;

 18. «Репрезентаційна діяльність мережі НААН в системі комунікаційно-соціальних інновацій».

Протягом 2016-2020 рр. ННСГБ НААН працює в рамках ПНД 44. «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції» («ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК»).

Підпрограма 4. «Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва».

44.00.04 «Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва»

Керівник підпрограми Вергунов В.А., д.с.-г.н., академік НААН

Термін виконання, роки

 

44.00.04.01.Ф Концептуальні та методологічні основи науково-інформаційного забезпечення інноваційного розвитку аграрної науки в умовах євроінтеграційних процесів (№ ДР 0116U002099)

Капралюк О.В., к.с.-г.н., с.н.с., зав. відділу науково-методичної роботи та реферування

2016-2020

 

44.00.04.02.Ф Методологічні та організаційні засади управління системою інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки: історико-концептуальний аспект (№ ДР 0116U002103)

Щебетюк Н.Б., д.і.н., с.н.с., завідувач сектору наукознавства

2016-2020

 

44.00.04.06.Пш Розроблення системи оцінки наукової доброчесності в мережі бібліотечного обслуговування ННСГБ НААН (№ ДР 0118U003835)

Бородін С.В., к.т.н., завідувач відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів

2016-2018

 

44.00.04.03.П Науково-організаційні та регулятивні засади інноваційної діяльності в системі аграрної науки: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, архівні, біобібліографічні аспекти дослідження (№ ДР 0116 U002102)

Вергунов В.А., акад. НААН

2016-2018

 

44.00.04.04.П Проблемно-орієнтована інформаційна система моніторингу та оцінка науково-технологічного потенціалу НААН в рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах Європейської інтеграції (№ ДР 0116U002101)

Коломієць Н.Д, к.с.-г.н., с.н.с., пров. наук. сп. відділу документного забезпечення та збереження наукових фондів

2016-2018

 

44.00.04.05.П Розробити науково-організаційні підходи щодо удосконалення інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень в галузі АПВ з урахуванням ефективного використання інновацій в умовах євроінтеграції (№ ДР 0116U002100)

Бородай І.С., д.і.н., проф.

2016-2018

сайт создан компаниейй web студия