Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Напрями досліджень

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

ННСГБ НААН, як науково-дослідна установа, здійснює ряд науково-дослідних розробок, спрямованих на удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів сільськогосподарської науково-технічної інформації, в тому числі істориків аграрної науки, вивчення наукового потенціалу системи Національної академії аграрних наук. З 2000 року робота проводиться за такими науковими темами:

 1. «Розробити і створити віртуальну сільськогосподарську бібліотеку, електронну мережу бібліотек НААН, інтегровану в мережі академічних та інших бібліотек України»;

 2. «Історія започаткування, становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні»;

 3. «Наукові основи моніторингу інформаційного забезпечення аграрної науки України в умовах реформування АПК»;

 4. «Розробити модель типізації природничо-кліматичних, економіко-екологічних та соціально-демографічних умов сільськогосподарського виробництва за регіонами країни»;
 5. «Дослідження еволюції розвитку ґрунтообробного знаряддя»;
 6. «Розробка інформаційно-аналітичних матеріалів експортних можливостей технічних культур»;
 7. «Вивчення наукового потенціалу наукових установ НААН»;
 8. «Розробити і створити національний електронний банк даних рідкісних друкованих видань і стародруків на основі вивчення видового і кількісного складу книжкових колекцій сільськогосподарських бібліотек»;
 9. «Розробити концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України»;
 10. «Розробка сучасного механізму забезпечення працівників галузі сільськогосподарською науково-технічною інформацією»;
 11. «Історія становлення та діяльності науково-дослідних і освітніх закладів аграрного профілю в Україні»;
 12. «Розробити наукові засади створення Національної бібліографічної системи виявлення та розповсюдження інновацій з питань сільського господарства, інтегрованої у світовий ринок інформаційних ресурсів і послуг»;
 13. «Удосконалити систему інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні та адаптувати її для потреб трансферу інновацій»;
 14. «Розробити науково-організаційні та концептуальні основи становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: теоретико-методологічні, історико-наукознавчі, біографічні та джерелознавчі аспекти дослідження»;

 15. «Удосконалення системи організації науково-консультаційного та інформаційного забезпечення Агропромислового комплексу України. Розробка інформаційно-аналітичної продукції ННСГБ НААН у здійсненні ефективного трансферу інновацій в АПВ»;

 16. «Наукова організація та оптимізація бібліотечно-інформаційного контенту діяльності бібліотек Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук із застосуванням інноваційних технологій для удосконалення обслуговування та забезпечення якісного інформаційного супроводу АПВ»;

 17. «Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології ННСГБ НААН. Розробка інтегрованих систем баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси АПК України»;

 18. «Репрезентаційна діяльність мережі НААН в системі комунікаційно-соціальних інновацій».

Протягом 2021-2025 рр. ННСГБ НААН працює в рамках ПНД 41. «Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва України (Інноваційний розвиток)» та є головною установою з виконання програми.

Співвиконавцями ПНД 41 є 28 наукових установ мережі НААН, якими виконуються 43 наукові завдання, із яких 5 фундаментальні, 38 прикладні.

ННСГБ НААН виконує завдання наступних підпрограм ПНД 41:

Підпрограма 1. «Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного розвитку агропромислового виробництва в умовах міжнародної інтеграції». Керівник підпрограми Cеменяка І.М., к. с.-г. н.

Підпрограма 3. «Інформаційно-бібліотечне забезпечення галузей агропромислового виробництва». Керівник підпрограми Вергунов В.А., д.с.-г. н., д.і.н., академік НААН.

41.03.00 Інформаційно-бібліотечне забезпечення галузей агропромислового виробництва.

Керівник підпрограми Вергунов В.А., д.с.-г.н., академік НААН

Термін виконання, роки

 

41.01.00.03.Ф Наукові та організаційні засади інформаційного забезпечення галузей агропромислового виробництва в умовах міжнародної інтеграції

Аннєнков І.О., к. і. н., завідувач відділом впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів

2021-2025

 

41.03.00.01.Ф Дослідження історії становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) як модель організації науки.

Вергунов В. А. академік НААН, д. с.-г. н., д. і. н., директор ННСГБ НААН

2021-2025

 

41.03.00.02.Ф Формування системи національної сільськогосподарської бібліографії та біографістики з історії аграрної науки на основі використання інноваційних підходів.

Нижник С.В., к.і.н., завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики

2021-2025

 

41.03.00.03.Ф Теоретико-методологічні та організаційні аспекти інформаційного забезпечення аграрної науки в умовах міжнародної інтеграції інформаційного простору.

Капралюк О. В., к. с.-г. н., завідувач відділом науково-методичної роботи та реферування

2021-2025

 

41.03.00.04.П Інформаційно-комунікаційна діяльність ННСГБ НААН як чинник інноваційного розвитку аграрної галузі України.

Бородай І. С., д. і. н., проф., заступник директора з наукової роботи

2021-2023

 

41.03.00.05.П Організаційні основи формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для аграрної галузі України з використанням інноваційних технологій.

Каштанова Т.В., к.і.н., завідувач відділом бібліотечно-інформаційних технологій та наукової обробки документів.

2021-2023

 

41.03.00.06.П Архівні фонди у системі сучасної інноваційної складової аграрної науки.

Юрчак Е.В., к.і.н., завідувач сектором архівознавства і документознавства

2021-2023

 

41.03.00.07.П Сільськогосподарські товариства України як організаційна модель еволюційного розвитку аграрної науки

Демуз І. О., д. і. н., проф., головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування

2021-2023

 

41.03.00.08.П Теоретико-методологічні засади управління науковою комунікацією для актуалізації публікацій в світових наукометричних базах даних з урахуванням досліджень мережі НААН

Коломієць Н.Д, к.с.-г.н., с.н.с., пров. наук. сп. відділу документного забезпечення та збереження наукових фондів

2021-2023

 

41.03.00.09.П Оптимізація системи науково-інформаційного забезпечення НААН з використанням смарт-спеціалізацій (ІКТ, штучний інтелект, діджиталізація, блокчейн)

Бородін С.В., к.т.н., пров. наук. співробітник

2021-2023

сайт создан компаниейй web студия