Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Наукові конференції

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

- 2008 -

Відповідно до тематичного плану, затвердженого УААН на 2008 рік, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН спільно з Українською академією аграрних наук, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, Українською державною насіннєвою інспекцією, Національним аграрним університетом провела 29 січня 2008 року ІV конференцію молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячену 100-річчю від дня створення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва УААН, а також 150-річчю від дня народження першого директора Харківської селекційної станції та автора першого вітчизняного підручника «Растениеводство» професора П.В. Будріна, 145-річчю від дня народження засновника контрольно-насіннєвої справи в Україні професора П.Р. Сльозкіна, 125-річчю від дня народження автора першого підручника державною мовою «Курс хліборобства» професора А.Г. Терниченка, 100-річчю від дня народження відомого вченого-рослинника професора М.Г. Городнього, 120 річчю від дня народження академіка М.І. Вавилова.

В роботі конференції взяли участь фахівці установ мережі УААН, Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, а також інших відомств і організацій, що займаються питаннями відтворення історії природознавства в нашій державі. Всього понад 100 осіб.
Перед учасниками із доповідями виступили: д.с.-г.н., член-кореспондент УААН, заст. директора Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН  В.П. Петренкова на тему «Віковий поступ Інституту рослинництва УААН: історія та сьогодення»; кандидат сільськогосподарських наук, голова Української державної насіннєвої інспекції Маласай В.М. «110 років становлення та розвитку контрольно-насіннєвої справи в Україні»; д.с.-г.н., професор, директор  ДНСГБ УААН Вергунов В.А. «Фундатор контрольно-насіннєвої справи в Україні: до 145-річчя від дня народження професора П.Р. Сльозкіна»; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар ДНСГБ УААН Коваленко С.Д. «Професор П.В. Будрін (1857-1939) – перший директор Харківської  селекційної станції»; д.с.-г.н., член-кореспондент УААН, директор НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва НАУ Каленська С.М. «Діяльність професора М.Г. Городнього  з розвитку науково-освітньої агрономії в Україні»; старший науковий співробітник ДНСГБ УААН Білоцерківська А.С. «Професор А.Г. Терниченко (1882-1927) – автор першого підручника «Курс хліборобства» державною мовою»; науковий співробітник лабораторії інформаційних технологій і аналітики Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН Ожерельєва В.М.   «Академік В.Я. Юр’єв та розвиток селекційної науки в Україні»;  д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник ДНСГБ УААН Глазко В.І. «Розвиток аграрної науки в Україні у світлі творчої спадщини  академіка М.І. Вавилова»; д.і.н., професор, головний науковий співробітник ДНСГБ УААН Панченко П.П. «Еволюція розвитку сільського господарства в Україні (презентація підручника «Аграрна історія України»).
У програму конференції були включені наступні основні питання: 1. Історія аграрної науки, освіти і техніки; 2. Проблеми історії природознавства в Україні; 3. Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки; 4. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу.
Перед початком заходу було видано збірку матеріалів конференції (Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали четвертої  конференції молодих учених та спеціалістів. 29 січня 2008 р. / УААН, ДНСГБ, Центр історії аграрної науки, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН ). – К., Х., 2008. – 313 с.), куди увійшло  142  наукові публікації.
Відділ забезпечення науковими фондами ДНСГБ УААН під керівництвом Н.Ф. Гриценко підготував у читальному залі бібліотеки тематичну виставку з історії вітчизняної науки, освіти і техніки.

 

- 2009 -

Відповідно до тематичного плану, затвердженого УААН на 2009 рік, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН спільно з Українською академією аграрних наук 28 травня 2009 р. у читальному залі Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН відбулася V конференція молодих учених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні", присвячена 125-річчю створення Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова УААН. До оргкомітету конференції надійшло понад 90 доповідей, автори яких мали змогу висвітлити результати проведених досліджень із зазначеної тематики:

  • історія аграрної науки, освіти і техніки;

  • проблеми історії природознавства в Україні.

  • загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки.

  • інформаційно-бібліотечний супровід галузевого науково-освітнього процесу.

Захід об’єднав понад 100 учасників, серед який відомі вчені-аграрії, зокрема, академік УААН Ф. Ф. Адамень, член-кореспондент УААН І. В. Гриник, професор А. М. Малієнко; представники влади: народний депутат України А. Шевченко; директор Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова УААН кандидат с.-г. наук І. О. Чекрізов; науковці, аспіранти, здобувачі в галузі історії науки і техніки.

З основною доповіддю «Відлік дослідництва в агрономії та тваринництві України (до 125-річчя Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН)» виступив директор ДНСГБ УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України В. А. Вергунов – відомий вчений у галузі історії аграрної науки, освіти. Доповідач охарактеризував шляхи історичного розвитку сільськогосподарської дослідної справи на теренах України, що бере початок з утворення Полтавського дослідного поля у 1884 році.

У співдоповіді директора Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова кандидата сільськогосподарських наук І.О. Чекрізова «Історія розвитку Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова та сучасні напрями наукової діяльності» було висвітлено основні історичні етапи розвитку станції та Інституту, утвореного на її базі відповідно до Постанови Президії УААН і наказу по Академії від 22 листопада 2004 року.

У ДНСГБ УААН видано збірник матеріалів конференції у 2 частинах: Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів (Київ, 28 травня 2009 р.) / УУАН, ДНСГБ, – К., 2009. – Ч. 1. – 194 с.; Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів (Київ, 28 травня 2009 р.) / УААН, ДНСГБ, – К., 2009. – Ч. 2. – 22.с.

 

- 2011 -

27 травня 2011 р. у читальній залі ДНСГБ НААН відбулася VI  Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні", присвячена 80-річчю заснування Національної академії аграрних наук України та 10-річчю діяльності Центру історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. До Оргкомітету конференції надійшло понад 130 доповідей, автори яких мали змогу висвітлити результати проведених досліджень із зазначеної тематики:

  • історія аграрної науки, освіти і техніки;

  • проблеми історії природознавства в Україні.

  • загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки.

  • інформаційно-бібліотечний супровід галузевого науково-освітнього процесу.

З основною науковою доповіддю "Національній академії аграрних наук України – 80: історична ретроспектива організаційного поступу" виступив директор ДНСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

На заході були присутні академіки Зубець М.В., Созінов О.О., Адамчук В.В., заступник голови Державного агентства з водних ресурсів України Чунарьов О.В., 1-й Секретар Посольства Німеччини в Україні доктор Фолькер Зассе, 1-й Секретар відділу сприяння торгівлі та інвестиціями Посольства Республіки Польща в Україні Збігнєв Еккерт, директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України, член-кореспондент НААН Кваша С.М. та інші, які привітали учасників конференції, а разом з ними всіх науковців аграрного сектору України з ювілеєм.

За наукові та професійні здобутки та з нагоди святкування 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН співробітники бібліотеки відзначені нагородами.

З великою зацікавленістю присутні слухали виступи молодих вчених і спеціалістів:

«Сільськогосподарський науковий комітет України – координуюча інституція розвитку галузевої наукової думки (1918–1927)» (Коваленко С.Д., к.і.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи ДНСГБ НААН);

«З історії створення та діяльності Науково-Консультаційної Ради Народного комісаріату земельних справ УСРР (1927–1930)» - (Білоцерківська А.С. – к.і.н., с. н. с. сектору наукознавства Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН);

«Українська академія сільськогосподарських наук (1956–1962):  нова спроба академізації» (Щебетюк Н.Б. – к.і.н., пров. н. с. сектору наукової бібліографії та біографістики);

«Періоди становлення та розвитку зоотехнічної науки» (Бородай І.С., к.і.н., с.н.с., Інститут розведення і генетики тварин);

«Внесок професора Сазанова Віктора Івановича у розвиток вітчизняної аграрної науки та освіти» (Самородов В.М., доцент Полтавської державної аграрної академії);

«Сергій Федорович Третьяков (1872–1918) корифей аграрної науки України: презентація бібліографічного покажчика наукових праць за 1872–1918 роки» (Опара Н.М., здобувач наукового ступеня);

«Життя та творча діяльність Мойсея Михайловича Вольфа (1882–1933): презентація бібліографічного покажчика наукових праць за 1910–1930 роки» (Грищенко Т.Р. – м.н.с. ДНСГБ НААН, здобувач наукового ступеня);

«Олександр Гаврилович Алешо (1890-1922) - вчений та організатор української науки: презентація монографії» (Руда О.З., асистент кафедри загальної та організаційної психології ф-ту  психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

«Богословіє у творчості вченого-бджоляра П.І. Прокоповича (1775–1850)» (Демиденко Н.М. –  здобувач наукового ступеня);

«Мова та історія» (Власов В.І., д.с.-г.н., д.е.н. , проф., заслужений діяч науки і техніки України);

«Професор Андрій Миколайович Сліпанський (1896–1942): стратегічні погляди на аграрну науку України» (Глазунов Г.О. – завідувач сектором архівів ДНСГБ НААН);

«З історії відкриття рідких кристалів» (Шендеровський В.А., д.ф.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАНУ.

- 2012 -

16 березня 2012 року у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 90-річчю від дня створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН та 75-річчю з дня заснування Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Основними напрямками роботи конференції були: 1) Історія аграрної науки, освіти і техніки;2) Проблеми історії природознавства в Україні; 3) Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти і техніки; 4) Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу; 5) Підвищення ефективності використання осушуваних ґрунтів гумідної зони; 6) Проблеми та шляхи використання експлуатації осушувальної мережі; 7) Природоохоронне використання водно-болотних угідь гумідної зони; 8)Актуальні проблеми наукового забезпечення ведення сільського господарства України; 9)Історія сільськогосподарських наук.

На конференцію було подано понад 225 тез доповідей. За її результатами вийшов друком збірник матеріалів конференції в двох частинах.

З основною науковою доповіддю «Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України у галузевому інформаційному просторі ХХІ століття: завдання та шляхи інноваційного вирішення» виступив директор ДНСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

З доповіддю «Панфильська дослідна станція: історія та здобутки» виступив директор Панфильської дослідної станції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ткачов О.І.

На заході були присутні і виступали з вітальними словами голова підкомітету по науці Верховної ради України, академік НААН Зубець М.В., директор ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН», академік НААН Лупенко Ю.О., член-кореспондент НААН Жук В.М., генерал-майор, заступник керівника Апарату РНБО Сивушенко О.Ф., заступник директора департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільського господарства Мінагрополітики України Гіневська Н.М., керівник відділення вищої освіти МОНмолодьспорту України, професор Погребняк В.П., заступник голови Київської обласної ради Шкирта І.І., начальник Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації Шевченко О.О., голова Яготинської районної ради Шулла І.І., ректор ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди», академік НАПН України Коцур В.П., директор Українського інституту експертизи сортів рослин Василюк П.М., генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, Герой України Кобзаренко А.С., директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України Рогова П.І. та інші.

Також на заході були присутні представники засобів масової інформації та представники Посольств Російської Федерації, Німеччини, Польщі, Франції, Ізраїлю в Україні.

Вітання надійшли від т. в.о. Міністра МОНмолодьспорту України П.М. Кулікова, заступника секретаря РНБО Н.І. Шуфрича, Голови Верховної ради України В.М. Литвина, Голови державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В. Семиноженка, міністра культури України М. Кулиняка, директора Інституту тваринництва НААН І.А. Іонова, генерального директора НБУВ, президента Асоціації бібліотек України, академіка НАН України О.С. Онищенка та ін.

За наукові та професійні здобутки та з нагоди святкування 90-річчя від дня створення ДНСГБ НААН колектив та окремі співробітники бібліотеки відзначені нагородами Національної академії аграрних наук України, Верховної ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Ради національної безпеки та оборони України, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації, Голосіївської районної у м. Києві держадміністрації.

- 2013 -

21 травня 2013 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 150-річчю з дня народження академіка В.І. Вернадського, що проводилась у рамках VІІ Всеукраїнського Фестивалю науки.

На конференцію було подано понад 130 тез доповідей з 44 наукових установ та учбових закладів. За її результатами вийшов друком збірник матеріалів конференції.

Відкрив зібрання голова Оргкомітету, директор ННСГБ НАН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

З привітанням до гостей та учасників зібрання звернувся Перший секретар Посольства Російської Федерації Старков О.В.

З вітальними словами до учасників конференції від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України звернувся директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Кадигроб С.В. Від імені Національної академії аграрних наук України гостей та учасників привітала віце-президент, академік Балян А.В.

Також був зачитаний вітальний лист від Голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної ради України, академіка НААН Калетніка Г.М. Вітальні слова передав директор ННСГБ НААН Вергунов В.А. від голови Житомирської обласної державної адміністрації, член-кореспондента НААН Рижука С.М., від директора Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААН, Героя України, почесного члена НААН Найдьонової В.О.

З науковими доповідями на пленарному засіданні зібрання виступили:

Діяльність В. І. Вернадського зі становлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації (до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського) Вергунов В.А. – д.с.-г.н., проф., заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ННСГБ НААН;

В.І. Вернадський та його концепція створення національної науки і освіти Дубровіна Л.А. – д.і.н., проф., заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАН України, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

Философско-мировоззренческий взгляд на богатство В.И. Вернадского Жук В.М. – д.е.н., член-кореспондент НААН, академік-секретар відділення аграрної економіки і продовольства НААН;

Человеку необходим выход за грань обыденного! Асаул А.М. – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки РФ, директор АНО «Інститут проблем економічного відродження»;

Місце і роль ґрунтів у концепції функціонування ноосфери за В.І. Вернадським Яцук І.П. – генеральний директор ДУ «Державний науково-технічний центр охорони родючості ґрунтів».

У другій частині конференції було заслухано виступи молодих вчений та спеціалістів. Після заслуховування доповідей найкращі доповіді були відмічені та нагороджені дипломами та подяками: за кращу доповідь з історії ґрунтознавства від імені ДУ «Державний науково-технічний центр охорони родючості ґрунтів» Подяку та цінний подарунок отримала аспірантка І-го року навчання з відривом від виробництва Мерко Ольга Михайлівна;

за кращу доповідь з історії тваринництва від імені Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААН, Диплом та грошову премію отримала кандидат історичних наук Грищенко Тетяна Рубилівна;

за кращу доповідь з історії розвитку агроекономічної науки України та Росії від імені АНО «Інститут проблем економічного відродження» (Росія) отримали Подяки та цінний подарунок – аспіранти Ісак Людмила Марківна і Діденко Ольга Миколаївна.

Директор ННСГБ НААН Вергунов В.А. також вручив дипломи за кращі доповіді на конференції від імені її Оргкомітету:

І місце – аспірантка Давиденко Марина Миколаївна;

ІІ місце – аспірантка Страйгородська Людмила Іванівна;

ІІІ місце – аспірантка Галах Віта Валеріївна.

На конференції працювали п’ять виставок, одна з яких була присвячена творчій спадщині академіка В.І. Вернадського.

- 2014 -

22 травня 2014 року у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 130-річчю появи сільськогосподарської дослідної справи як організації та створення Полтавського дослідного поля.

Конференція проводилась в рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України з нагоди святкування Дня науки.

Метою проведення конференції є обмін досвідом у сфері фундаментальних, пошукових та прикладних наукових історичних досліджень, аналізу, систематизації та узагальнення актуальних наукових проблем та пріоритетів, налагодження контактів між науковцями.

На конференцію було подано понад 170 тез доповідей з 45 наукових установ та учбових закладів. За її результатами вийшов друком збірник матеріалів конференції.

Відкрив зібрання голова Оргкомітету, директор ННСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.

З вітальними словами до учасників конференції від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України звернувся заступник Міністра аграрної політики та продовольства України О.В. Сень.

Від імені Комітету з науки і освіти Верховної Ради України виступив заступник завідувача його секретаріату М.М. Шевченко, який зачитав вітання Голови комітету Гриневич Л.М.

З привітанням до гостей та учасників зібрання виступили:

народний депутат України А.М. Павловський;

директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації Фролов С.О.;

перший секретар Посольства Російської Федерації Старков О.В.;

директор Українського інституту експертизи сортів рослин Василюк П.М.;

академік НААН Рибалко В.П.;

проректор з наукової роботи Полтавської державної аграрної академії, професор Опара М.М.

З науковими доповідями на пленарному засіданні зібрання виступили:

• Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в Україні: до 130 річчя свого існування (Вергунов Віктор Анатолійович – д.с.-г.н., професор, заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ННСГБ НААН);

• 130 років на службі аграрної науки (Кохан Андрій Володимирович – к.с.-г.н., с.н.с., директор Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН);

• Модернизируя сельское хозяйство: аграрные общества и земства в развитии агрономии в России и в Украине в XIX–начале XX веков (Елина Ольга Юрьевна, д.и.н., главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Россия);

• Класики аграрної і природознавчої науки і Полтавська дослідна сільськогосподарська станція: осмислення в часовій перспективі (Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри екології, охорони природи та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії);

• У становищі невигідної. Вітчизняна аграрна наука в державній аграрній політиці 1960-2000-х років: проблема місця і ролі (Падалка Сергій Семенович – д.і.н., професор, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України);

• Беззмінні посіви України (Білявський Юрій Вікторович – к.біолог.н., завідуючий лабораторії агроекології та захисту рослин Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН).

У другій частині конференції було заслухано виступи молодих вчений та спеціалістів. Після заслуховування доповідей найкращі доповіді були відмічені та нагороджені дипломами та подяками.

Директор ННСГБ НААН Вергунов В.А. також вручив дипломи за кращі доповіді на конференції від імені її Оргкомітету:

І місце – аспірантка Тараненко Оксана;

ІІ місце – аспірант Євтушик Роман;

ІІІ місце – аспірантка Красікова Олена.

 

- 2015 -

28 травня 2015 р. у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України відбулася X Всеукраїнська конференція молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 150-річчю з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства. Зібрання проходило в рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України щодо виконання постанови Верховної Ради України від 11.02.2015 № 184-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році». У конференції взяли участь народні депутати України, Президент Національної академії аграрних наук України, керівники Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Полтавської державної аграрної академії, фахівці різних установ та відомств України, що опікуються проблемами ведення сільського господарства та організації його науково-освітнім забезпеченням, молоді вчені.

В пленарному засіданні зі вступним словом до учасників конференції звернувся голова організаційного комітету, член-кореспондент НААН В.А. Вергунов, який окреслив план роботи зібрання, його мету і завдання.

З вітальними словами до гостей-учасників урочистого заходу звернувся Гадзало Ярослав Михайлович – президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН. Він висловив впевненість, що нинішнє зібрання – унікальна можливість для молодих фахівців зібратись разом і обговорити актуальні питання аграрної історії у світлі європейської інтеграції, що сприятиме збагаченню досвіду для розбудови важливої для держави науки, адже за молоддю майбутнє України. Побажав плідної роботи та успіхів в реалізації накреслених планів.

Вітала присутніх голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, народний депутат України – Гриневич Лілія Михайлівна. Вона наголосила на важливості заходу, що проводиться бібліотекою і відзначила, що Полтавське товариство сільського господарства - це колиска розвитку сільського господарства. Побажала присутнім подальших цікавих оптимальних рішень, креативного мислення і нових наукових здобутків.

З вітальним словом звернувся заступник Полтавської голови обласної Ради Микійчук Володимир Пилипович, який привітав учасників і гостей конференції та побажав всім присутнім результативної плідної роботи.

З вітаннями звернувся до учасників зібрання проректор з виховної роботи Полтавської державної аграрної академії Кочерга Анатолій Андрійович.

Привітати гостей і учасників конференції завітав і радник міністра внутрішніх справ України Апостол Михайло Володимирович.

Продовженням пленарної частини конференції стали наукові доповіді.

З ключовою доповіддю «Полтавському товариству сільського господарства – 150 років: віхи видатних діянь на благо України» виступив Вергунов Віктор Анатолійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент НААН, директор ННСГБ НААН);

Савчук Варфоломій Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара доповів про «Ініціативи земств південних губерній Російської імперії як чинник створення Полтавської сільськогосподарської дослідної станції»;

Гангур Володимир Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи в галузі рослинництва Інституту свинарства і АПВ НААН оприлюднив інформацію на тему: «Історична хода Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавілова та її внесок до скарбниці аграрних знань»;

Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри екології, охорони природи та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії декларував про «Управлінську вертикаль Полтавського товариства: постаті та звершення»;

• З інформацією про «Адресно-архітектурні компоненти Полтавського сільськогосподарського товариства» виступила Кигим Світлана Леонідівна, завідуюча науково-експозиційним відділом природи Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського;

• Про «Роль Полтавського товариства сільського господарства в становленні ветеринарії в регіоні» розповів Рудик Станіслав Костянтинович – доктор ветеринарних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка НУБІП;

• Цікаву інформацію про «Київське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1876-1919) як складова еволюційного процесу сільськогосподарської дослідної справи в Україні» доповіла Щебетюк Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН;

Пилипчук Олег Ярославович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» Державного економіко-технологічного університету транспорту з інформацією «Київське товариство дослідників природи та підсумки його діяльності»;

Лупенко Юрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН» зосередив увагу присутніх на питанні «Роль громадських об’єднань в сучасній аграрній економіці».

Далі робота конференції проходила по секціях: 1. Секція «Історія Полтавського товариства сільського господарства» - було заявлено 20 доповідачів.

У секції 2 «Історія аграрної науки, освіти і техніки» – 54 повідомлень.

Серед учасників секції 3 «Загальні питання становлення та розвитку вітчизняної науки, освіти та техніки» задекларовано 48 учасників.

У секції 4 «Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу» прийняло участь 24 науковці.

Учасниками 5 секції «Актуальні проблеми наукового забезпечення ведення сільського господарства України» стали 13 осіб.

Організаційним комітетом Х Всеукраїнської конференції молодих учених і спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» були заслухані виступи учасників секцій і визначені переможці, яким вручили дипломи за кращу доповідь. Переможцями стали: 1 місце отримала Кізлова А.А. за доповідь «Технічні засоби в шануванні Києво-Печерської ікони Успіння Пресвятої Богородиці (кінець XVIII — початок ХХ ст.)»;

2 місце – Бабічук І.В. за виступ «Значення праць про вітаміни І. Горбачевського для сільського господарства»;

3 місце – Мироненко Д.О. за доповідь, що характеризувала «Соціально-бібліотечний проект Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного «Історія малих міст України»».

Конференція пройшла в дружній атмосфері. За її результатами підготовлений збірник матеріалів X Всеукраїнської конференції молодих вчених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвяченої 150-річчю з часу заснування Полтавського товариства сільського господарства.

Співробітники ННСГБ НААН отримали Подяку від Полтавської обласної ради за підписом Голови – Ворони П.В. за дослідження з актуальних питань історії освіти, науки і техніки.

Крім того, науковці бібліотеки були нагороджені цінними подарунками.

 

- 2016 -

1. 16 травня 2016 року Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України проведено ХІ Всеукраїнську конференцію молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячену 85-річчю НААН, «Міжнародному року зернобобових», оголошеного рішенням Генеральної Асамблеї ООН, віковим ювілеям появи Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН», Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, 150-річчю від дня народження видатного вченого-агробіолога, одного із дієвих організаторів академічної науки – професора С.Л. Франкфурта, 15-річчю створення Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН та 10-річчю виходу електронного наукового фахового видання — міжвідомчий тематичний збірник «Історія науки і біографістика».

Конференція проходила в рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України з нагоди святкування Фестивалю науки. Метою її проведення став обмін досвідом у сфері фундаментальних, пошукових та прикладних наукових історичних досліджень, аналізу, систематизації та узагальнення актуальних наукових проблем та пріоритетів, налагодження контактів між науковцями.

Пленарне засідання розпочалося вітальними словами гостей до учасників конференції, якими були провідні фахівці, науковці, аспіранти, докторанти НАН та НААН України.

Зокрема: Вергунов Віктор Анатолійович – голова організаційного комітету, директор бібліотеки, член-кореспондент НААН; Жук Валерій Миколайович – віце-президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН; Мельничук Максим Дмитрович – голова Київської обласної державної адміністрації, академік НААН; Заболотний Григорій Михайлович – заступник голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат України; Стефанович Андрій Миколайович – директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України; Гуржій Андрій Миколайович – віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України; Стріха Максим Віталійович – заступник міністра освіти і науки України; Апостол Михайло Володимирович – радник міністра внутрішніх справ України, к.і.н.

Представниками різних державних установ й відомств було відзначено діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, зокрема, Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки. Почесними грамотами та Грамотами було нагороджено як Колектив, так і окремих співробітників установи.

1. Почесною грамотою Національної академії аграрних наук України нагороджений Колектив Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

2. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України був нагороджений Колектив Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

Грамотою Міністерства освіти і науки України:

Підгайну Тетяну Миколаївну – к.і.н., старшого наукового співробітника сектору архівів Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки;

Білоцерківську Аллу Сергіївну – к.і.н. співробітника сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки;

3. Від Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин нагороджені:

Бородін Сергій Васильович, к.т.н., завідуючий відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів;

Пімєнов Ігор Геннадійович – старший науковий співробітник відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів;

Кириленко Людмила Антонівна, старший науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ.

4. Почесною Грамотою Київської обласної державної адміністрації відзначений Колектив Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН й окремі співробітники, зокрема:

Анікіна Ольга Петрівна, к.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН;

Щебетюк Наталія Борисівна, к.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН;

Кучер Володимир Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

5. Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України нагороджений Колектив Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН.

Перед учасниками авторитетного зібрання з науковими доповідями виступили: Вергунов Віктор Анатолійович – член-кореспондент НААН, директор ННСГБ НААН - «Передумови появи, становлення та діяльність Національної академії аграрних наук України (до 85-річчя заснування» та «Учень професора К.А. Тимірязєва, соратник академіка В.І. Вернадського – видатний учений та організатор галузевого дослідництва з культури цукрового буряку С.Л. Франкфурт»; Петриченко Василь Флорович – радник дирекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, академік НААН - «Інтенсифікація виробництва зернобобових культур у землеробстві України»; Устименко Олексій Васильович – директор Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН) - «Сторічний досвід та перспективи вивчення лікарських рослин»; Вірьовка Володимир Михайлович – директор Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН» - «Панфильській дослідній станції – 100 років».

Доповіді виступаючих були дуже цікавими, проілюстровані презентаційними матеріалами і отримали схвальні відгуки присутніх учасників.

У другій частині конференції робота здійснювалася відповідно до 5 секцій, у роботі яких загалом прийняло участь 178 учасників.

Виступи доповідачів оцінювалися незалежною комісією і були визначені переможці.

Перше місце отримала: Коніва Юлія Вікторівна ( НТУ «Харківський політехнічний інститут»);
Друге місце присуджено: Дигас Оксані Дмитрівні (НТУ України «Київський політехнічний інститут»);
Третє місце отримала: Сергєєва Ірина Леонідівна (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН).

Комісією також були відзначені цікаві, змістовні з наукової точки зору виступи Бабічук Ірини Віталіївни (Інститут фізики НАН України) й Новородовського Валерія Вікторовича (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).

Під час конференції працювали книжкові виставки: 1. Національна академія аграрних наук України (до 85-річчя заснування); 2. Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН: ретроспектива становлення та перспективи (до 15-річчя діяльності); 3. Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН: 100 років з дня створення; 4. Панфильська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробстваНААН» – віхи історії; 5. 2016 – Міжнародний рік зернобобових культур; 6. Видатний учений та організатор галузевого дослідництва з культури цукрового буряку – С.Л. Франкфурт.

 

2. Відповідно до виконання Постанови Верховної Ради України № 971-VІІІ від 2 лютого 2016 року «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 р.» (http://www.golos.com.ua/article/264263) у поточному році на державному рівні відзначається 150-річчя від дня народження видатного вченого-агробіолога, одного із організаторів сільськогосподарської справи і академічної аграрної науки в Україні Соломона Львовича Франкфурта (1866–1954).

Національна академія аграрних наук України своєю Постановою прийняла рішення на виконання вище згаданої Постанови Верховної Ради України й визначила низку заходів по відзначенню ювілейної річниці вченого.

Уродженець Литви, єврей за національністю, протягом 20-х років ХХ ст. створив українську мережу сьогодні всесвітньо відомих дослідницьких інституцій, а саме: Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН - свого часу відомі як «Храми Соломона». С.Л. Франкфурт ствердив у світовій науковій практиці, поняття культура цукрового буряку та культури насіння. Він причетний також до остаточного ствердження в Україні контрольно-насіннєвої справи.

Вагомою виявилась роль С.Л. Франкфурта у ствердженні атрибутів державності України як заступника міністра земельних справ, заступника міністра продовольства Української Держави гетьмана П. Скоропадського, радника міністра закордонних справ Директорії УНР, одним із засновників (разом із академіком В.І. Вернадським) Української академії наук, депутата Київської міської думи, Київського губернського земського зібрання і т. ін. протягом 1917–1920 рр.

З нагоди цієї знакової події 17 листопада в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН пройшла урочиста церемонія закладання пам’ятного каменю для увічнення пам’яті, викарбуваних українською, литовською й мовою івриту, про С.Л. Франкфурта – фундатора Центральної дослідної станції, від заснування якої веде свій історичний початок інститут.

З детальнішою інформацію про цей день заходу можна ознайомитись за посиланням: http://www.mip.com.ua/novini/391-povazhnyi-iuvilei-derzhavnoho-rivnia

Продовженням циклу, передбачених програмою заходів, стала Міжнародна науково-практична конференція «Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний учений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження)», яка відбулася 18 листопада 2016 р. у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН і проходила у рамках планового заходу Національної академії аграрних наук України.

У заході взяли участь Надзвичайні та Повноважні Посли Литовської Республіки в Києві, Держави Ізраїль в Україні, які підтримують європейський інтеграційний курс нашої країни, міністри різних систем і відомств України, представники комітетів Верховної Ради України з питань освіти, аграрної політики та земельних відносин, з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо переміщених осіб тощо, народні депутати України, провідні фахівці, що опікуються проблемами ведення сільського господарства та організацією його науково-освітнього забезпечення. Задекларовано 207 учасників із 55 наукових установ і навчальних закладів різних систем і відомств України, отримано 194 тези до конференції, які знайшли своє відображення у збірнику матеріалів. Крім того, підготовлений і виданий біобібліографічний покажчик наукових праць професора С.Л. Франкфурта за 1891-1945 роки й монографія «С.Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження)».

До визначної події виготовлена спеціальна поштова марка, присвячена ювілейній річниці від дня народження С.Л. Франкфурта. Церемонія спецпогашення відбулася за участі начальника центру філателістичної продукції Українського державного підприємства поштового зв’язку «УКРПОШТА» Мухіної Наталії Василівни, директора ННСГБ НААН, академіка НААН Вергунова Віктора Анатолійовича, Надзвичайного та Повноважного Посла Литовської Республіки в Києві Марюса Януконіса й Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Еліава Бєлоцерковські.

Конференція складалася з двох частин: пленарної і роботи секцій.

Відкрив зібрання вітальними словами віце-президент НААН, академік НААН – Жук Валерій Миколайович.

З вітальним словом до гостей, учасників конференції звернувся заступник Міністра освіти і науки України– Стріха Максим Віталійович.

Народний депутат України, Голова підкомітету з питань освіти Комітету з питань науки і освіти – Кремінь Тарас Дмитрович.

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, голова підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо переміщених осіб – Логвінський Георгій Володимирович.

Георгій Володимирович передав вітання учасникам конференції від Голови Верховної Ради Парубія Андрія Володимировича і, відповідно до Розпорядження ВР №677-від 03.11.2016 р., вручив Почесну Грамоту «За особливі заслуги перед українським народом» головному науковому співробітнику відділу науково-методичної роботи й реферування ННСГБ НААН, доктору сільськогосподарських наук, професору – Шелепову Володимиру Васильовичу.

З вітальними словами до присутніх звернулися:

Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Києві – Марюс Януконіс.

Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні – Еліав Бєлоцерковські.

Це Держави, до яких професор С.Л. Франкфурт мав, безпосередньо, пряме відношення, оскільки був уродженцем Литви і євреєм за національністю.

На адресу організаційного комітету з відзначення 150-річчя від дня народження видатного вітчизняного вченого-агробіолога надійшли вітання від Президента України – Порошенка Петра Олексійовича, Голови Верховної Ради – Парубія Андрія Володимировича, Президента Національної академії наук України, академіка НАН України – Патона Бориса Євгеновича, які зачитав присутнім директор бібліотеки, академік НААН – Вергунов Віктор Анатолійович.

За плідну наукову співпрацю на ниві зміцнення дружніх українсько-литовських й українсько-ізраїльських відносин у напрямах галузевого дослідництва, щодо вивчення історії аграрної науки вручені Подяки Національної академії аграрних наук України :

Надзвичайному та Повноважному Послу Литовської Республіки в Києві – Марюсу Януконісу;

Надзвичайному та Повноважному Послу Держави Ізраїль в Україні – Еліаву Бєлоцерковські;

Почесному консулу Литовської республіки в Україні – Лаврову Євгенію Михайловичу;

Народному депутату України – Логвінському Георгію Володимировичу.

 

З науковими доповідями виступили:

Вергунов Віктор Анатолійович – директор ННСГБ НААН, академік НААН: «Професор С.Л. Франкфурт (1866–1954) – учений-агробіолог, державний і громадський діяч: повернення із забуття (до 150-річчя від дня народження)»; Дубровіна Любов Андріївна – директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, член-кореспондент НАН України: «С.Л. Франкфурт і створення Національної академії наук України»; Пиріг Руслан Якович – головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор: «Урядова діяльність Соломона Франкфурта у добу Гетьмана Павла Скоропадського»; Панасюк Броніслав Якович – академік НААН України, головний науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН: «Наукові і практичні дослідження в галузі цукрового виробництва»; Роїк Микола Володимирович – директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, академік НААН: «Культура цукрового буряку в Україні: інституалізовані здобутки»; Демидов Олександр Анатолійович – директор Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла, член-кореспондент НААН: «Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН – історичні етапи становлення, сьогодення та перспективи розвитку»; Дегодюк Едуард Григорович – доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут землеробства НААН»: «Сторінки історії із життя С.Л. Франкфурта, пов’язані із ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Після обідньої перерви робота конференції продовжилася у межах 5-ти секцій:

1. Історія і сучасність вітчизняної агрономії;

2. Природознавство в контексті еволюції наукової думки;

3. Становлення й розвиток вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань та організації;

4. Організація наукового забезпечення ведення сільського господарства України: стан та перспективи;

5. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу.

 

Під час авторитетного зібрання функціонувала розгорнута книжкова виставка, підготовлена співробітниками бібліотеки, яка демонструвала наукові і науково-популярні праці вченого українською, російською, німецькою та англійською мовами з питань агрономії, аграрної економіки, агрохімії, переробки сільськогосподарської продукції, методології та організації галузевого дослідництва, матеріали про нього тощо.

Головне завдання форуму передбачало – об’єднання спільних зусиль в умовах євроінтеграційних процесів із її по-справжньому демократичними цінностями - віддавати шану попередникам за зроблене в ім’я майбутнього, а також доведення щодо державної необхідності вивчення історії для запровадження кращого із минулого для потреб сьогодення.

Робота конференції була насичена, плідна й конструктивна у напрямах галузевого дослідництва й інтеграції національного інтелектуального потенціалу та закордонного досвіду для прискорення інноваційного розвитку України. Всі присутні стали свідками, як вперше в історії незалежної України, на державному рівні вшановується пам'ять литовця, ученого-агробіолога зі світовим ім’ям, одного з організаторів сільськогосподарської дослідницької справи в Україні, державного діяча, дипломата у часи українських революцій – професора С. Л. Франкфурта.

сайт создан компаниейй web студия