Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Вчена рада

ВЧЕНА РАДА

Відповідно до рішення Атестаційної колегії від 16.12.2004 року (протокол №5/2-6) вченій раді ННСГБ НААН надано право розглядати питання щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора

Протягом 2005-2009 років вчене звання було присвоєно:

д.і.н. Кучеру В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.і.н. Зленко В.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.с.-г.н. Гаврилюку М.М. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14).

Протягом 2011 року вчене звання професора було присвоєно:

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Рижуку С.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

 

Вчена рада ННСГБ НААН має право розглядати питання, щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання старшого наукового співробітника. 

Протягом 2005 – 2009 років наукове звання було присвоєно:

Коваленко С.Д. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцур Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру В.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру А.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14);

Товмаченку В.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Семчук Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Комарніцькій О.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

Протягом 2010 – 2011 років наукове звання було присвоєно:

Бородай І.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Власов В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Журба М.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Черниш О.О. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Шелепов В.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Падалка С.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Тарабрін О.Є. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Полонський Л.Р. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Піщенко О.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Присяжнюк М.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01).

 

У 2015 році було присвоєно вчене звання

професора:

Бородай Ірині Сергіївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Гілязетдінову Рубілю Нуртдіновичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

старшого наукового співробітника:

Грищенко Тетяні Рубілівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коваленко Наталії Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Ожерельєвій Валентині Миколаївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Демиденко Надії Михайлівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Пашківській Оксані Анатоліївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Щебетюк Наталії Борисівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Бею Роману Васильовичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Анікіній Ользі Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коломієць Наталії Дмитрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Капралюк Оксані Вікторівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

ПЛАН
розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи
вченою радою ННСГБ НААН у 2017 році

№ п/п Дата проведення засідання Питання,
що виносяться на розгляд
Доповідачі Примітки
1 27січня

1. План розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи вченою радою ННСГБ НААН у 2017 році.

2. План заходів з впровадження та використання СУЯ ННСГБ НААН у 2017 році.

3. Заходи щодо проведення урочистостей з нагоди відзначення 100-річчя створення ННСГБ НААН.

Бородай І.С.

 

Татарчук Л.М.

 

Татарчук Л.М.

 
2 23 лютого

1. Підвищення фахової компетенції бібліотечних працівників сільськогосподарської мережі в умовах інформаційного середовища: стан та перспективи.

Капралюк О.В.

3 30 березня

1. Оцифрування наукових бібліотечних фондів ННСГБ НААН: стан та перспективи.

2. Інформаційний ресурс «Галузеві періодичні видання ХІХ ст. ННСГБ НААН» в системі інформаційно-аналітичного забезпечення аграрної освіти та науки України».

Ісаєнко О.О. Бондур Т.О.

 

 

4 27 квітня

1. Фонди особового походження архіву ННСГБ НААН: підготовка та адаптація регламентуючих документів.

2. Роль і місце електронного фахового видання ННСГБ НААН "Історія науки й біографістики" в системі наукової періодики.

Грищенко Т.Р.

 

Бородай І.С.

 

5 25 травня

1. Формування баз даних як інноваційна складова діяльності ННСГБ НААН.

2. Зарубіжний досвід оцінки ефективності діяльності науково-дослідних установ.

3. Музейно-виставкова зала ННСГБ як засіб репрезентації історико-культурної спадщини й наукових здобутків бібліотеки.

Бородін С.В.

 

Лютик Т.В.

 

Бородай І.С.

 

 

6

29 червня

1. Комплектування фондів ННСГБ НААН як засіб інформаційного забезпечення аграрної науки, освіти, виробництва: традиції та інновації.

2. Календар знаменних і пам’ятних дат….» – інструмент створення національної сільськогосподарської бібліографії.

Коломієць Н.Д.

 

Щебетюк Н.Б.

7

27 липня

1. Інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної галузі з урахуванням перспективних напрямів наукових досліджень та евроінтеграційних процесів.

Ісаєнко О.О.

 

8

31 серпня

1. Формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань сільського господарства: стан і перспективи.

2. Українські вищі аграрні заклади в Чехословаччині (1920-1940).

Капралюк О.В.

 

Уткін О.І.

 

9

28 вересня

1. Науково-бібліографічна діяльність ННСГБ НААН: стан і перспективи.

2. Шляхи реалізації майнових прав інтелектуальної власності ННСГБ НААН на сучасному етапі розвитку.

Щебетюк Н.Б.

 

Бородін С.В.

 

10

20 жовтня

1. Розширене урочисте засідання з нагоди відзначення 100-річчя створення ННСГБ НААН.

Татарчук Л.М.

 

11  

26 жовтня

1. Організація науково-освітнього та інформаційно-бібліотечного забезпечення аграрної галузі в роки українських визвольних рухів (1917–1921). Коваленко Н.П.  

12

30 листопада

1. ННСГБ НААН як соціальний інститут з інформаційно-бібліотечного обслуговування спеціалізованою інформацією з питань сільського господарства користувачів: номенклатура інноваційних послуг.

Коломієць Н.Д.

 

 

 

13

28 грудня

1. Організація ведення сільського господарства в межах діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (1917–2017 рр.)

Коваленко Н.П.

 

сайт создан компаниейй web студия