Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Вчена рада

Виставки

ВЧЕНА РАДА

Відповідно до рішення Атестаційної колегії від 16.12.2004 року (протокол №5/2-6) вченій раді ННСГБ НААН надано право розглядати питання щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора

Протягом 2005-2009 років вчене звання було присвоєно:

д.і.н. Кучеру В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.і.н. Зленко В.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.с.-г.н. Гаврилюку М.М. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14).

Протягом 2011 року вчене звання професора було присвоєно:

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Рижуку С.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

 

Вчена рада ННСГБ НААН має право розглядати питання, щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання старшого наукового співробітника. 

Протягом 2005 – 2009 років наукове звання було присвоєно:

Коваленко С.Д. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцур Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру В.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру А.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14);

Товмаченку В.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Семчук Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Комарніцькій О.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

Протягом 2010 – 2011 років наукове звання було присвоєно:

Бородай І.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Власов В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Журба М.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Черниш О.О. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Шелепов В.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Падалка С.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Тарабрін О.Є. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Полонський Л.Р. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Піщенко О.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Присяжнюк М.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01).

 

У 2015 році було присвоєно вчене звання

професора:

Бородай Ірині Сергіївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Гілязетдінову Рубілю Нуртдіновичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

старшого наукового співробітника:

Грищенко Тетяні Рубілівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коваленко Наталії Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Ожерельєвій Валентині Миколаївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Демиденко Надії Михайлівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Пашківській Оксані Анатоліївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Щебетюк Наталії Борисівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Бею Роману Васильовичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Анікіній Ользі Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коломієць Наталії Дмитрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Капралюк Оксані Вікторівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

ПЛАН
розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи
вченою радою ННСГБ НААН у 2021 році

№ п/п Дата проведення засідання Питання,
що виносяться на розгляд
Доповідачі Примітки
1 28 січня

1. План розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи вченою радою ННСГБ НААН у 2021 році.

2. План заходів ННСГБ НААН з реалізації системи управління якості у 2021 р.

Бородай І.С.

 

Татарчук Л.М.

 
2 25 лютого

1. Аграрна біографіка та біографістика: оціночні судження, теоретико-методологічні засади та перспективи розвитку.

2. Міжвідомчий тематичний збірник "Історія науки і біографістика" на шяху до наукометричних баз WoS та Scopus: перспективи входження.

Демуз І.О.

 

 

Аннєнкова Н.Г.

 

3 25 березня

1.Інформаційні ресурси мережі аграрних бібліотек як складова вітчизняного інформаційного простору: формування, використання, доступ.

2. Цифровий фонд документів ННСГБ НААН: формування та облік.

Капралюк О.В.

 

Пімєнов І.Г.

4 29 квітня

1. Національний галузевий інформаційний ресурс ННСГБ НААН як джерело задоволення потреб аграрної галузі України: проблеми та шляхи їх вирішення.

2. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів ННСГБ НААН на основі застосування технологій діджиталізації: показники ефективності.

Каштанова Т.В.

 

Бородін С.В.

 

5 27 травня

1. Інформаційно-комунікаційна діяльність ННСГБ НААН як чинник інноваційного розвитку аграрної галузі України.

2. Колекції прижиттєвих видань вчених- аграріїв XIX ст як фактор забезпечення науково- дослідної діяльності ННСГБ НААН.

Мамрай В.В.

 

Коломієць Н.Д.

 

 

6

24 червня

1. Архівні матеріали як складова джерельного комплексу дослідження еволюційного поступу аграрного дослідництва в Україні (1920 р.).

2. Організаційно-методичні основи підвищення кваліфікації фахівців сільськогосподарських бібліотек (з досвіду роботи ННСГБ НААН).

Щебетюк Н.Б.

 

Щиголь Г.С.

7

29 липня

1. Громадські організації вчених-аграріїв як одна з форм інституціоналізації науки в Україні.

2. Освітня складова в підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації ННСГБ НААН: перспективи та недоліки.

Демуз І.О.

 

Підгайна Т.М.

 

8

26 серпня

1. Формування аграрної бібліографії та біографістики в ННСГБ НААН: інноваційні аспекти.

2. Особливості наповнення джерельної бази дослідження розвитку наукових технологій в органічному землеробстві України.

Коваленко С.Д.

 

Коваленко Н.П.

 

9

30 вересня

1.Роль смарт-спеціалізацій в оптимізації системи науково-інформаційного забезпечення ННСГБ: інноваційний аспект.

 2. Моніторинг бібліометричних показників вчених-аграріїв, науково-дослідницьких організацій та їх періодичних видань мережі НААН у міжнародних базах даних.

Бородін С.В.

 

Коломієць Н.Д.

 

10

28 жовтня

1. Соціально-комунікаційні технології як фактор трансформації бібліотечно- інформаційної діяльності ННСГБ НААН: особливості й перспективи їх використання.

2. Формування документно-інформаційних ресурсів архівної спадщини академічної аграрної науки: досвід, критерії, перспективи.

Татарчук Л.М.

 

Грищенко Т.Р.

 

 

11

25 листопада

1. Система документопостачання фондів ННСГБ НААН: тенденції формування та організація.

2. Аналіз виконання науково-дослідних робіт ННСГБ НААН у розрізі підпрограми 3 «Інформаційно-бібліотечне забезпечення галузей агропромислового виробництва» ПНД 41 «Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва України» («Інноваційний розвиток»).

Каштанова Т.В.

 

Бородай І.С.

 

13

30 грудня

1. Роль галузевого реферативного ресурсу ННСГБ НААН в науковій комунікації: стан та перспективи.

2. Наукові та організаційні засади інформаційного забезпечення галузей агропромислового виробництва в умовах міжнародної інтеграції.

Капралюк О.В.

 

Аннєнков І.О.

 

сайт создан компаниейй web студия