Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Вчена рада

ВЧЕНА РАДА

Відповідно до рішення Атестаційної колегії від 16.12.2004 року (протокол №5/2-6) вченій раді ННСГБ НААН надано право розглядати питання щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора

Протягом 2005-2009 років вчене звання було присвоєно:

д.і.н. Кучеру В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.і.н. Зленко В.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07); д.с.-г.н. Гаврилюку М.М. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14).

Протягом 2011 року вчене звання професора було присвоєно:

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

д.с.-г.н., член-кореспонденту НААН Рижуку С.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

 

Вчена рада ННСГБ НААН має право розглядати питання, щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання старшого наукового співробітника. 

Протягом 2005 – 2009 років наукове звання було присвоєно:

Коваленко С.Д. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцур Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру В.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коцуру А.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Вергунову В.А. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.00.14);

Товмаченку В.М. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Семчук Н.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Комарніцькій О.П. (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

Протягом 2010 – 2011 років наукове звання було присвоєно:

Бородай І.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Власов В.І. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Журба М.А. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Черниш О.О. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Шелепов В.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Падалка С.С. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Тарабрін О.Є. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Полонський Л.Р. (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Піщенко О.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01);

Присяжнюк М.В. (сільськогосподарські науки, спеціальність 06.04.01).

 

У 2015 році було присвоєно вчене звання

професора:

Бородай Ірині Сергіївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Гілязетдінову Рубілю Нуртдіновичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

старшого наукового співробітника:

Грищенко Тетяні Рубілівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коваленко Наталії Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Ожерельєвій Валентині Миколаївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Демиденко Надії Михайлівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Пашківській Оксані Анатоліївні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Щебетюк Наталії Борисівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Бею Роману Васильовичу (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Анікіній Ользі Петрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Коломієць Наталії Дмитрівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07);

Капралюк Оксані Вікторівні (історичні науки, спеціальність 07.00.07).

ПЛАН
розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи
вченою радою ННСГБ НААН у 2018 році

№ п/п Дата проведення засідання Питання,
що виносяться на розгляд
Доповідачі Примітки
1 25 січня

1. План розгляду основних питань бібліотечної та наукової роботи вченою радою ННСГБ НААН у 2018 році.

2. План заходів ННСГБ НААН з реалізації системи управління якості у 2018 р.

Бородай І.С.

 

Татарчук Л.М.

 

 
2 22 лютого

1. Особливості створення наукової ретроспективної біографістики як джерела історії аграрної науки України.

2. Шляхи модернізації інформаційно-комунікативних технологій ННСГБ НААН.

3. План заходів ННСГБ щодо відзначення 100-річчя створення НААН.

Коваленко С.Д.

 

Бородін С.В.

 

Татарчук Л.М.

3 29 березня

1. Оцифрування наукових бібліотечних фондів ННСГБ НААН: стан та перспективи.

2. Збереження та використання фонду рідкісних та цінних видань ХІХ – початку ХХ ст. ННСГБ НААН: традиційні та новітні підходи.

Пімєнов І.Г.

 

Бондур Т.О.

 

 

4 26 квітня

1. Формування електронного контенту видань ННСГБ НААН як засобу доступу до наукової сільськогосподарської інформації.

2. Підвищення рівня електронного фахового видання ННСГБ НААН "Історія науки й біографістики" в системі наукової періодики

Каштанова Т.В.

 

Бородай І.С.

 

5 31 травня

1. Інформаційний ресурс мережі сільськогосподарських бібліотек як складова науково-інформаційного простору аграрної галузі.

2. Концептуальні засади розвитку архівної справи у межах діяльності ННСГБ НААН.

Капралюк О.В.

 

Грищенко Т.Р.

 

6

21 червня

1. Принципи формування концептуальної схеми управління розвитком аграрної науки в Україні в доакадемічний період її існування.

2. Календар знаменних і пам’ятних дат…» як інструмент розвитку національної сільськогосподарської бібліографії.

Щебетюк Н.Б.

 

Коваленко С.Д.

7

26 липня

1. Інноваційні форми обслуговування користувачів в добу цифрових технологій у ННСГБ НААН: стан та перспективи.

 

2. Завдання підготовки наукових кадрів на базі ННСГБ НААН.

Відділ документного забезпечення та збереження наукових фондів

 

Підгайна Т.М.

 

8

30 серпня

1. Впровадження системи перевірки наукових робіт на доброчесність (антиплагіат) в ННСГБ як вагомий крок у формуванні сучасного ставлення до інтелектуальної власності в бібліотечній практиці.

Бородін С.В.

 

 

 

9

13 вересня

1. Інноваційні пріоритети науково-інформаційного розвитку аграрної науки України: концептуальні аспекти.

Капралюк О.В.

 

10

25 жовтня

1. Оцінка науково-технологічного потенціалу вітчизняної аграрної науки: проблемний аспект.

2. Перспективи запровадження грантової системи фінансування галузевої науки в Україні.

Коломієць Н.Д.

 

Бородай І.С.

 

11

29 листопада

1. Удосконалення та використання інформаційно-аналітичних продуктів на основі комунікаційних технологій у ННСГБ НААН.

2. Проблеми формування, використання й інтеграції вітчизняної аграрної інформації в міжнародний інформаційний простір.

Каштанова Т.В

 

Татарчук Л.М.

 

13

27 грудня

1. Формування інноваційної моделі управління аграрною наукою в Україні: наукознавчий аспект.

2. Формування науково-організаційних основ вітчизняної аграрної науки в умовах еміграції на прикладі діяльності Українського техніко-господарського інституту (1930–1950).

Щебетюк Н.Б.

 

Уткін О.І.

 

сайт создан компаниейй web студия