Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Наукометрія

Основні наукометричні показники

Наукометричні показники – застосовуються для оцінювання ефективності наукової діяльності з використанням як якісних, так і кількісних показників.
Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.
Якісні оцінки – в основі яких лежать висновки експертів.
Кількісні оцінки – основані на опублікованих даних і патентній інформації: це число публікацій, аналіз частоти їхньої цитованості (індекс цитування), індекс Гірша, імпакт-фактор наукового журналу, в якому роботи опубліковані, кількість отриманих вітчизняних та міжнародних грантів, стипендій, вітчизняних та іноземних премій, участь у міжнародному науковому співробітництві, складі редколегій наукових журналів. Із перерахованих вище показників останнім часом найбільший інтерес представляють індекс цитування, індекс Гірша й імпакт-фактор. Міжнародна практика наукометричних досліджень сьогодні базується на використанні наукометричних баз даних.
Індекс цитування – визнана науковою спільнотою міра «значимості» наукової праці вченого, наукового колективу чи науково-дослідної установи. Являє собою результат оцінювання впливовості вченого, наукового колективу чи установи на світову науку, характеризуючи якість проведених наукових досліджень.
Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, основана на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій.  Наприклад, учений має індекс Гірша 5, якщо 5 з його статей цитуються як мінімум 5 разів кожна
Імпакт-фактор (ІФ або IF) – розраховується у Web of Science і Scopus (найбільш авторитетних міжнародних системах цитування – бібліографічних базах), РІНЦ та інших. Показує, скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після виходу.

Міжнародні наукометричні бази даних

Web of Science (WoS) – база глобального електронного науково-дослідного середовища Web of Knowledge з доступом до понад 12 тис. назв найбільш авторитетних академічних журналів, а також збірників наукових праць і комплектів первинних наукових даних. Наукометрический апарат платформи забезпечує відслідковування показників цитування публікацій з ретроспективою до 1900 р. у фізико-технічних і медико-біологічних науках, до 1956 р. – у соціальних науках и до 1975 р. – в мистецтві та гуманітарних науках. Наукометричний апарат платформи включає розрахунок імпакт-фактору (індексу впливовості) наукового видання.

Режим доступу: http://wokinfo.com

Російськомовний сайт: http://wokinfo.com/russian/

Методичні рекомендації: ... переглянути ...

Описание: http://science.donntu.org/data/news/logo_scopus.gif

Scopus – це складова частина інтегрованої науково-інформаційного середовища Sci Verse (повна офіційна назва SciVerse Scopus) – це реферативна база даних та наукометричними платформа, яка була створена в 2004 р. видавничої корпорацією Elsevier. Scopus містить понад 53 млн. реферативних записів (близько 2 млн. додається щорічно). У тому числі в базі даних проіндексовано 21900 назв наукових журналів близько 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій і 5,5 млн. праць конференцій. Хронологічний обсяг статей – з 1823 р. хронологічний охоплення наукометричного апарату – з 1996 р. Наукометричний апарат бази даних забезпечує облік публікацій науковців і установ, в яких вони працюють, і статистику їх цитованості. Scopus містить гіперпосилання на повні тексти матеріалів. Список журналів, які входять в Scopus можна знайти на сайті SJR (http://www.scimagojr.com), переглянути редакційну політику, вимоги до авторів тощо.

Режим доступу: http://www.scopus.com

Методичні рекомендації: ... переглянути ...

Описание: http://science.donntu.org/data/news/sjr.gif

Sсimago Journal & Country Rank (SJR) – ресурс, який відображає наукові показники журналів і країн  світу, і знаходиться у вільному доступі. Містить рейтинги публікаційної активності та статистику цитування журналів і країн на основі інформації бази даних Scopus (ElsevierBV). Показники SJR можуть бути використані для оцінки та аналізу галузей науки. Country Rank (SJR) враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR – показник впливу або престижності журналу, який показує середню кількість цитат, отриманих в поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки (оновлюється два рази в рік).

Режим доступу: http://www.scimagojr.com

Методичні рекомендації: ... переглянути ...

Описание: http://science.donntu.org/data/news/scholar.gif

Google Scholar (Гугл Академія) – пошукова система вільного доступу, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, які опубліковані в журналах, зберігаються в репозитаріях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих учених. У результаті пошуку формується список, в якому джерела (статті, книги, дисертації) розташовані незалежно від місця публікації, ким створений документ, за частотою цитування та як недавно було процитовано документ. Пошукова система Google Scholar показує користувачеві назву, фрагмент тексту і гіперпосилання на документ. Посилання на безкоштовні повні тексти публікацій мають значок [PDF]. Google Scholar містить відомості як про онлайнові, так і друковані наукові праці. У списку результатів пошуку онлайнові статті мають значок [Citation]. За гіперпосиланням «Cited by ..» можна отримати відомості про те, скільки і які саме документи посилаються на конкретну публікацію в базі даних. У списку результатів може бути кілька посилань на матеріали, які відносяться до однієї і тієї ж статті.

Режим доступу: http://scholar.google.com.ua

Методичні рекомендації: ... переглянути ...

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) – бібліографічна база даних наукових публікацій вчених різних країн світу, призначена для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, а також оцінювання результативності діяльності вчених, наукових колективів, науково-дослідних організацій, рівень наукових журналів тощо. Проект розробляється «Науковою електронною бібліотекою» (elibrary.ru) з 2005 р. Для отримання необхідних користувачеві даних про публікації та цитованість статей на основі бази даних РІНЦ розроблено аналітичний інструментарій Scince index. Наукова електронна бібліотека eLibrary і компанія Thomson Reuters запровадили спільний проекту з розміщення 1000 найкращих журналів бази даних РІНЦ на платформі WOS (детальніше: http://elibrary.ru/project_risc.asp).

Режим доступу: http://elibrary.ru

Методичні рекомендації: ... переглянути ...

«Україніка наукова»

«Україніка наукова» – основана Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського й Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України в 1998 р. українська реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних і медичних наук (друкований аналог – реферативний журнал «Джерело»). Пошукові елементи: автори публікацій, редактори, укладачі та ін; слова з назв публікацій і текстів рефератів; тематичні розділи; індекс рубрикатора НБУВ; рік видання; вид документа.

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/512

Вимоги: ... переглянути ...

Index Copernicus (IC) – міжнародна наукометрична база даних, платформа з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних створена в 1999 р. з метою просування досягнень науки та підтримки національного й міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових журналів та науковими організаціями, знаходяться у розпорядженні Index Copernicus International. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених в цю базу даних. Надає лише метадані статей журналу (назва, анотація, автори, ключові слова, список літератури), при бажанні видавництво може публікувати посилання на повні тексти статей свого журналу.

Режим доступу: http://www.indexcopernicus.com

Методичні рекомендації: ... переглянути ...

Описание: RePEc: Research Papers in Economics

RePEc (Research Papers in Economics) – наукові статті з економіки) – відомий електронний архів публікацій в галузі економіки та суміжних дисциплін відкритого доступу, який містить близько мільйона публікацій, у тому числі 440000 препринтів (неопублікованих статей). Це спільний проект значної кількості децентралізованих учасників з 87 країн світу із забезпечення вільного доступу до результатів наукових досліджень організацій і вчених. Зокрема, близько 12000 організацій ведуть свої архіви в RePEc, викладаючи роботи понад 35000 авторів. Український контент тут представлений 76 колективами, включаючи факультети, кафедри. Одним із сервісів платформи є CitEc, де представлено інформацію про цитування наукових публікацій. Сервіс CitEc дозволяє проаналізувати цитованість документів (журналів та робочих документів), які містяться в електронній бібліотеці RePEс.

Режим доступу: http://repec.org

Сервіс CitEc: http://citec.repec.org

Методичні рекомендації: ... переглянути ...

 


Взаємозв’язок світових наукометричних БД [1]


[1] Petrescu-Mag I. V., Oroian I. G. Scientometrics and relevant bibliographic databases in the field of aquaculture // LucrăriŞtiinţifice-Seria Zootechnie. – 2013. Vol. 59. –P. 230–234.

сайт создан компаниейй web студия