Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Спеціалізована вчена рада Д 26.373.01

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

На підставі витягу з наказу Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад" у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.373.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки» строком на три роки.

Голова ради:

1. Вергунов Віктор Анатолійович, д.с.г.н., професор, академік НААН, директор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Заступник голови:

2. Бородай Ірина Сергіївна, д.і.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Вчений секретар:

3. Пашківська Оксана Анатоліївна, к.і.н., вчений секретар, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Члени ради:

4. Бей Роман Васильович, д.і.н., старший науковий співробітник, директор, ДНУ "Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів", спеціальність 07.00.07;

5. Гамалія Віра Миколаївна, д.і.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту, спеціальність 07.00.07;

6. Клапчук Сергій Миколайович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

7. Коваленко Наталія Петрівна, д.і.н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

8. Коцур Надія Іванівна, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

9. Куйбіда Віктор Віталійович, д.і.н., професор, декан, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

10. Кучер Володимир Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

11. Падалка Сергій Семенович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.07;

12. Рижук Сергій Миколайович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

13. Уткін Олександр Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

14. Шевченко Володимир Федорович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

15. Шелепов Володимир Васильович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

сайт создан компаниейй web студия