Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Спеціалізована вчена рада Д 26.373.01

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

На підставі витягу з наказу Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад" у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.373.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки» строком на три роки.

Голова ради:

1. Вергунов Віктор Анатолійович, д.с.г.н., професор, академік НААН, директор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Заступник голови:

2. Бородай Ірина Сергіївна, д.і.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Вчений секретар:

3. Підгайна Тетяна Миколаївна, к.і.н., вчений секретар, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Члени ради:

4. Бей Роман Васильович, д.і.н., старший науковий співробітник, директор, ДНУ "Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів", спеціальність 07.00.07;

5. Гамалія Віра Миколаївна, д.і.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту, спеціальність 07.00.07;

6. Клапчук Сергій Миколайович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

7. Коваленко Наталія Петрівна, д.і.н., старший науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

8. Коцур Надія Іванівна, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

9. Куйбіда Віктор Віталійович, д.і.н., професор, декан, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

10. Кучер Володимир Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

11. Падалка Сергій Семенович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.07;

12. Рогожа Михайло Миколайович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

13. Уткін Олександр Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

14. Шевченко Володимир Федорович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

15. Щебетюк Наталія Борисівна, д.і.н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

сайт создан компаниейй web студия