Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність >  Спеціалізована вчена рада Д 26.373.01

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Наказом МОН України № 1413 від «24» жовтня 2017 року в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 проводити захисти дисертацій за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки (історичні науки) строком на три роки, зі змінами наказом МОН України № 946 від «22» липня 2020 року «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 до 15 травня 2021 року, зі змінами наказом МОН України № 462 від «23» квітня 2021 року «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946» Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.373.01 до 01 жовтня 2021 року.

Голова ради:

1. Вергунов Віктор Анатолійович, д.с.г.н., професор, академік НААН, директор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Заступник голови:

2. Бородай Ірина Сергіївна, д.і.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Вчений секретар:

3. Підгайна Тетяна Миколаївна, к.і.н., вчений секретар, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07.

Члени ради:

4. Бей Роман Васильович, д.і.н., старший науковий співробітник, директор, ДНУ "Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів", спеціальність 07.00.07;

5. Гамалія Віра Миколаївна, д.і.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту, спеціальність 07.00.07;

6. Аннєнкова Наталія Георгіївна, д.і.н., доцент, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07;

7. Коваленко Наталія Петрівна, д.і.н., старший науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

8. Коцур Надія Іванівна, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

9. Куйбіда Віктор Віталійович, д.і.н., професор, декан, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 07.00.07;

10. Кучер Володимир Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

11. Падалка Сергій Семенович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, спеціальність 07.00.07;

12. Рогожа Михайло Миколайович, д.і.н., професор, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

13. Уткін Олександр Іванович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, спеціальність 07.00.07;

14. Демуз Інна Олександрівна, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07;

15. Щебетюк Наталія Борисівна, д.і.н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, спеціальність 07.00.07.

сайт создан компаниейй web студия