Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі послуги ННСГБ НААН

ВСІ ПОСЛУГИ ННСГБ НААН

Основні послуги

Згідно Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" користувачі ННСГБ НААН мають право:

 • отримати інформацію про наявність у Бібліотеці необхідного документу;
 • отримати будь-який документ з фонду Бібліотеки для користування у читальних залах;
 • користуватися електронними ресурсами;
 • скористатися допомогою фахівців бібліотеки в пошуку джерел інформації;
 • замовити потрібну книгу в інших бібліотеках України (МБА);
 • відвідувати різноманітні культурні інформаційні заходи, що відбуваються у Бібліотеці;
 • відвідувати огляди нових надходжень наукових видань у фонди ННСГБ НААН, тематичних виставок;
 • відвідувати зустрічі з науковцями та фахівцями агропромислового виробництва.

Бібліотечно-інформаційні послуги, які надає відділ забезпечення науковими фондами ННСГБ НААН

 1. Послуги, які надаються користувачам:
  • запис користувачів до Бібліотеки, знайомство з правилами користування;
  • надання документів з фондів Бібліотеки для роботи у читальному залі та на персональний абонемент;
  • користування довідково-пошуковим апаратом Бібліотеки;
  • консультаційні послуги у пошуку необхідної інформації;
  • підготовка тематичних добірок на замовлення користувачів (платна послуга);
  • організація інформаційних заходів:
   “Днів науки”,
   “Днів інформації”,
   “Днів спеціаліста”,
   “Днів аспіранта”,
   зустрічей з вченими,
   оглядів нових надходжень вітчизняних та іноземних видань,
   тематичних виставок.
 2. Послуги, які надаються колективним абонентам (науковим установам та організаціям) через послуги міжбібліотечного абонементу (МБА):
  • шифрування бланків замовлень іногородніх абонентів;
  • видача документів з фондів Бібліотеки.

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

У сфері бібліотечно-інформаційної діяльності

 1. Бібліотечно-бібліографічні послуги:
  • складання бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт;
  • складання каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств, установ і організацій;
  • інформаційно-бібліографічні послуги;
  • підготовка фактографічних, аналітичних довідок;
  • складання анотацій до джерел інформації;
  • визначення індексів УДК та ББК документів;
  • підготовка тематичних добірок за замовленою темою;
  • підготовка науково-допоміжних бібліографічних покажчиків.
 2. Продаж рекламних видань про фонди і послуги Бібліотеки.
 3. Продаж реферативних видань Бібліотеки: РЖ “Агропромисловий комплекс України”.
 4. Продаж організаціям і громадянам невикористаної літератури з обмінного фонду Бібліотеки.
 5. Користування міжбібліотечним абонементом (МБА).
 6. Ксерокопіювання та сканування матеріалів з книжок, брошур, журналів, газет та інших документів з фонду Бібліотеки.

У сфері міжнародного співробітництва.

 1. Проведення міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, виставок.

У сфері інших послуг

 1. Проведення презентацій видавництв та книготорговельних організацій.
 2. Надання підприємствам, установам та організаціям в оренду приміщення читального залу для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких громадських заходів, презентацій.

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО  МАРКЕТИНГОВУ   ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА   НАДАННЯ   ПЛАТНИХ   ПОСЛУГ
НАЦІОНАЛЬНОЮ НАУКОВОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ БІБЛІОТЕКОЮ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук (ННСГБ НААН) здійснює господарську діяльність відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (1995 р.), додатку до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (2000 р.) та Статуту Бібліотеки.

1.2. Надання платних послуг є формою ініціативної господарської діяльності Бібліотеки.

1.3. Бібліотека надає платні послуги з метою:

 • удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів;
 • отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності Бібліотеки.

1.4. Платні послуги надаються відповідно чинних законодавчих актів:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня  1996 р. № 1548 “Про встановлення повноважень виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів”
 • Постанова Національного банку України від 31 серпня 1996 р. № 1033 “Про заходи щодо залучень додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 5червня 1997 р. № 534 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній і комунальній власності”.

1.5. Платні послуги надаються як установам та організаціям, так і приватним особам . Користувачами платних послуг є:

 • юридичні та фізичні особи України;
 • юридичні та фізичні особи зарубіжних країн.

1.6. Послуги., які не підлягають оплаті, надаються:

 • Верховній Раді Україні;
 • Адміністрації Президента;
 • Президії НААН.

ІІ. ОСНОВНІ ВИДИ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. У сфері бібліотечно-інформаційної діяльності.

2.1.1. Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт.

2.1.2. Складання каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств, установ і організацій.

2.13. Інформаційно-бібліографічні послуги.

2.1.4. Підготовка фактографічних аналітичних довідок.

2.1.5. Складання анотацій до джерел інформації.

2.1.6. Визначення індексів УДК та ББК документів.

2.1.7. Підготовка науково-допоміжних покажчиків.

2.1.8. Продаж рекламних видань про фонди і діяльність Бібліотеки.

2.1.9. Продаж реферативних видань Бібліотеки: РЖ “Агропромисловий комплекс України”.

2.1.10. Продаж, організаціям і громадянам  невикористаної літератури з обмінного фонду Бібліотеки.

2.1.11. Ксерокопіювання, сканування матеріалів з книжок, брошур, журналів, газет та ін. документів з фонду Бібліотеки.

2.2. У сфері міжнародного співробітництва.

2.2.1. Співробітництво з зарубіжними партнерами з метою обміну досвідом роботи в інформаційно-бібліотечній справі, поширення міжбібліотечних контактів.

2.2.2. Співробітництво з зарубіжними партнерами з метою обміну інформаційними ресурсами відповідних закладів.

2.2.3. Використання міжнародних науково-інформаційних ресурсів, зокрема:

 • AGORA, яка займається забезпеченням вільного доступу до своїх онлайнових журналів в галузі сільського господарства і суміжних природоохоронних і суспільних наук;
 • АгроWEB – навігатор, який має довідники-путівники з питань освіти й науки та  інформаційних центрів стосовно агропромислового виробництва.

2.2.4. Участь ННСГБ НААН у міжнародних проектах, в тому числі:

 • AGRIS – міжнародна система інформації з сільськогосподарських наук і технологій, яка діє під егідою Продовольчої і сільськогосподарської організації ФАО (ООН);
 • CARIS – міжнародна система інформації про незавершені наукові дослідження в галузі сільського господарства і продовольства;
 • AGLINET – міжнародна мережа сільськогосподарських бібліотек тощо.

2.2.5. Формування програм щодо участі ННСГБ НААН у діяльності інших міжнародних організацій, а також програмах науково-технічного співробітництва.

2.2.6. Проведення міжнародних симпозіумів, науково-практичних  конференцій, виставок.

2.2.7. Пропаганда досвіду роботи в галузі інформаційного обслуговування працівників агропромислового виробництва України за кордоном.

2.3. У сфері інших послуг.

2.3.1.Проведення презентацій видавництв та книготорговельних організацій.

2.3.2. Надання підприємствам, установам та організаціям в оренду приміщення читального залу для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких громадських організацій, презентацій.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1. Платні послуги надаються юридичним і фізичним особам усіма відділами (секторами) Бібліотеки, відповідно до замовлених послуг, в робочий час за рахунок підвищення  продуктивності праці.

3.2. Платні послуги надаються користувачам Бібліотеки як одноразово, так і довгостроково (протягом визначеного терміну – місяць, рік). При довгостроковому співробітництві користувач Бібліотеки має право укласти Угоду про отримання платних послуг протягом встановленого терміну (додатки 1,2).

3.3. Облік платних послуг здійснюється відповідно до калькуляції та кошторисно-фінансових розрахунків трудомісткості виконаних робіт та матеріальних витрат.

3.4. Оплата послуг здійснюється відповідно до калькуляції та кошторисно-фінансових розрахунків трудомісткості виконаних робіт та матеріальних витрат.

3.5. Усі види послуг здійснюються за повної передоплати.

3.6. Ціни на платні послуги можуть переглядатись і змінюватись в залежності від інфляційних процесів та попиту користувачів.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.Відповідальність за організацію роботи щодо надання платних послуг несе  завідувач відділу (сектора), на який безпосередньо покладено виконання даних послуг:

 • забезпечує якісне і своєчасне виконання платних послуг:
 • своєчасно подає до бухгалтерії Бібліотеки щоквартальні та річні фінансові звіти про  виконані платні послуги.

4.2.  Адміністративний контроль за наданням  платних послуг користувачам Бібліотеки несе заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

4.3. Відповідальність за організацію роботи щодо прийняття звітів завідувачів відділів, бухгалтерського обліку коштів, що надійшли за надані послуги, за дотримання фінансової дисципліни несе головний бухгалтер Бібліотеки.

4.4. За своєчасне подання фінансового звіту про маркетингову діяльність Бібліотеки до Управління фінансів НААН, а також за його достовірну інформацію несе головний бухгалтер у відповідності до діючого законодавства.

V. ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ ЗА НАДАНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

5.1. Розпорядником коштів, отриманих в результаті виконання платних послуг є ННСГБ НААН.

5.2. Директор Бібліотеки здійснює контроль за розподілом коштів, отриманих в результаті надання платних послуг та направленням  їх на забезпечення статутної діяльності Бібліотеки і матеріальне заохочення працівників.

5.3. Майно, придбане за рахунок прибутків, отриманих в результаті надання платних послуг є власністю Бібліотеки.

5.4. Кошти, отримані за надані платні послуги, можуть використовуватись на  оплату комунальних послуг, електроенергії, зв’язку та телекомунікацію, проведення поточних ремонтів приміщень (згідно із затвердженим кошторисом доходів та видатків на утримання Бібліотеки).

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ
платних послуг ННСГБ НААН, наукових сільськогосподарських бібліотек та бібліотек сільськогосподарських освітніх закладів України

№ п/п Назва послуг Одиниця виміру Вартість, грн.
1 2 3 4
1. Складання тематичного бібліографічного списку: – простий – складний 1 опис 0.50 2.50
2. Перегляд реферативних журналів, бібліографічних видань (залежно від обсягу) 1 назва 1.00
3. Складання анотацій до джерел інформації 1 назва 1.00
4. Редагування бібліографічного опису 1 назва 1.00
5. Уточнення елементів бібліографічного опису: – вітчизняних видань – іноземних видань 1 опис 0.50 0.70
6. Систематизація літератури в списку 1 назва 0.30
7. Визначення індексу УДК 1 тема 1.00
8. Тематичний підбір документів по каталогу: – без перегляду літератури – з переглядом літератури 1 назва 0.50 1.00
9. Перевірка наявності документів за алфавітним каталогом, проставляння шифру та заповнення бланку замовлення: – вітчизняних – іноземних 1 назва 0.50 1.00
10. Письмова довідка на читацьку вимогу: 1 опис 2.50
11. Фактографічна довідка 1 опис 2.00
12. Пошук літератури, відсутньої у фонді ННСГБ НААН, в інших бібліотеках 1 видання 1.50
13. Ксерокопіювання 1 сторінка 0.25
14. Сканування 1 сторінка 0.50
15. Самостійна робота користувача на персональному комп’ютері (ПК) 1 година 5.00
16. Робота користувача на ПК за допомогою консультанта 1 година 10.00
17. Пошук бібліографічних та реферативних джерел в мережі Internet за допомогою консультанта 1 година 15.00
18. Відсилання E-mail 1 повідомлення 1.00
19. Доступ до мережі Internet 1 година 5.00
20. Роздрукування на папері – на папері замовника 1 сторінка 0.50 0.35
21. Запис на CD-R/CD-RW 1 диск 5.00

УГОДА
ПРОТОКОЛ

сайт создан компанией web студия