Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі послуги ННСГБ НААН

ВСІ ПОСЛУГИ ННСГБ НААН

Основні послуги

Згідно Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" користувачі ННСГБ НААН мають право:

 • отримати інформацію про наявність у Бібліотеці необхідного документу;
 • отримати будь-який документ з фонду Бібліотеки для користування у читальних залах;
 • користуватися електронними ресурсами;
 • скористатися допомогою фахівців бібліотеки в пошуку джерел інформації;
 • замовити потрібну книгу в інших бібліотеках України (МБА);
 • відвідувати різноманітні культурні інформаційні заходи, що відбуваються у Бібліотеці;
 • відвідувати огляди нових надходжень наукових видань у фонди ННСГБ НААН, тематичних виставок;
 • відвідувати зустрічі з науковцями та фахівцями агропромислового виробництва.

Бібліотечно-інформаційні послуги, які надає відділ забезпечення науковими фондами ННСГБ НААН

 1. Послуги, які надаються користувачам:
  • запис користувачів до Бібліотеки, знайомство з правилами користування;
  • надання документів з фондів Бібліотеки для роботи у читальному залі та на персональний абонемент;
  • користування довідково-пошуковим апаратом Бібліотеки;
  • консультаційні послуги у пошуку необхідної інформації;
  • підготовка тематичних добірок на замовлення користувачів (платна послуга);
  • організація інформаційних заходів:
   “Днів науки”,
   “Днів інформації”,
   “Днів спеціаліста”,
   “Днів аспіранта”,
   зустрічей з вченими,
   оглядів нових надходжень вітчизняних та іноземних видань,
   тематичних виставок.
 2. Послуги, які надаються колективним абонентам (науковим установам та організаціям) через послуги міжбібліотечного абонементу (МБА):
  • шифрування бланків замовлень іногородніх абонентів;
  • видача документів з фондів Бібліотеки.

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

У сфері бібліотечно-інформаційної діяльності

 1. Бібліотечно-бібліографічні послуги:
  • складання бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт;
  • складання каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств, установ і організацій;
  • інформаційно-бібліографічні послуги;
  • підготовка фактографічних, аналітичних довідок;
  • складання анотацій до джерел інформації;
  • визначення індексів УДК та ББК документів;
  • підготовка тематичних добірок за замовленою темою;
  • підготовка науково-допоміжних бібліографічних покажчиків.
 2. Продаж рекламних видань про фонди і послуги Бібліотеки.
 3. Продаж реферативних видань Бібліотеки: РЖ “Агропромисловий комплекс України”.
 4. Продаж організаціям і громадянам невикористаної літератури з обмінного фонду Бібліотеки.
 5. Користування міжбібліотечним абонементом (МБА).
 6. Ксерокопіювання та сканування матеріалів з книжок, брошур, журналів, газет та інших документів з фонду Бібліотеки.

У сфері міжнародного співробітництва.

 1. Проведення міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, виставок.

У сфері інших послуг

 1. Проведення презентацій видавництв та книготорговельних організацій.
 2. Надання підприємствам, установам та організаціям в оренду приміщення читального залу для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких громадських заходів, презентацій.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНОЮ НАУКОВОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ БІБЛІОТЕКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН) здійснює господарську діяльність відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.), додатку до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (2000 р.) та Статуту Бібліотеки.

1.2. Надання платних послуг є формою ініціативної господарської діяльності Бібліотеки.

1.3. Бібліотека надає платні послуги з метою:

 • удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів;
 • отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності Бібліотеки.

1.4. Платні послуги надаються відповідно до чинних законодавчих актів:

 • Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (№ 1004/1113/1556 від 01.12.2015);
 • Наказу Міністерства культури України «Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури» (№ 1222 від 28.11.2013);
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів» (№ 1548 від 25 грудня 1996 р.);
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (№ 1271 від 12 грудня 2011 р.);
 • Постанови Національного банку України «Про заходи щодо залучень додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню» (№ 1033 від 31 серпня 1996 р.);
 • Закону України «Про авторське і суміжні права» (№3793-ХІІ від 23.12.93);
 • Положення «Про маркетингову діяльність та надання платних послуг ННСГБ НААН» (2016).

1.5. Платні послуги надаються як установам і організаціям, так і приватним особам. Користувачами платних послуг є:

 • юридичні та фізичні особи України;
 • юридичні та фізичні особи зарубіжних країн.

1.6. Послуги., які не підлягають оплаті, надаються:

 • Верховній Раді України;
 • Адміністрації Президента;
 • Президії НААН.

ІІ. ОСНОВНІ ВИДИ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. У сфері бібліотечно-інформаційної діяльності.

2.1.1. Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт.

2.1.2. Складання каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств, установ і організацій.

2.1.3. Інформаційно-бібліографічні послуги.

2.1.4. Підготовка фактографічних аналітичних довідок.

2.1.5. Складання анотацій до джерел інформації.

2.1.6. Визначення індексів УДК та ББК документів.

2.1.7. Підготовка науково-допоміжних покажчиків.

2.1.8. Продаж рекламних видань про фонди і діяльність Бібліотеки.

2.1.9. Продаж реферативних видань Бібліотеки: РЖ “Агропромисловий комплекс України”.

2.1.10. Продаж, організаціям і громадянам  невикористаної літератури з обмінного фонду Бібліотеки.

2.1.11. Тематичні добірки документів.

2.1.12. Ксерокопіювання, сканування, створення цифрових копій з книжок, брошур, журналів, газет та інших документів з фонду Бібліотеки.

2.1.13. Електронне доставляння документів.

2.2. У сфері міжнародного співробітництва.

2.2.1. Співробітництво з зарубіжними партнерами з метою обміну досвідом роботи в інформаційно-бібліотечній справі, поширення міжбібліотечних контактів.

2.2.2. Співробітництво з зарубіжними партнерами з метою обміну інформаційними ресурсами відповідних закладів.

2.2.3. Використання міжнародних науково-інформаційних ресурсів, зокрема:

 • AGORA, яка займається забезпеченням вільного доступу до своїх онлайнових журналів в галузі сільського господарства і суміжних природоохоронних і суспільних наук;
 • АгроWEB – навігатор, який має довідники-путівники з питань освіти й науки та інформаційних центрів стосовно агропромислового виробництва.

2.2.4. Участь ННСГБ НААН у міжнародних проектах, в тому числі:

 • AGRIS – міжнародна система інформації з сільськогосподарських наук і технологій, яка діє під егідою Продовольчої і сільськогосподарської організації ФАО (ООН);
 • CARIS – міжнародна система інформації про незавершені наукові дослідження в галузі сільського господарства і продовольства;
 • AGLINET – міжнародна мережа сільськогосподарських бібліотек тощо.

2.2.5. Формування програм щодо участі ННСГБ НААН у діяльності інших міжнародних організацій, а також програмах науково-технічного співробітництва.

2.2.6. Проведення міжнародних симпозіумів, науково-практичних  конференцій, виставок.

2.2.7. Пропаганда досвіду роботи в галузі інформаційного обслуговування працівників агропромислового виробництва України за кордоном.

2.3. У сфері інших послуг.

2.3.1.Проведення презентацій видавництв та книготорговельних організацій.

2.3.2. Надання підприємствам, установам та організаціям в оренду приміщення читального залу для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких громадських організацій, презентацій.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1. Платні послуги надаються юридичним і фізичним особам усіма відділами (секторами) Бібліотеки, відповідно до замовлених послуг, в робочий час за рахунок підвищення продуктивності праці.

3.2. Платні послуги надаються користувачам Бібліотеки як одноразово, так і довгостроково (протягом визначеного терміну – місяць, рік). При довгостроковому співробітництві користувач Бібліотеки має право укласти Угоду про отримання платних послуг протягом встановленого терміну.

3.3. Облік платних послуг здійснюється відповідно до калькуляції та кошторисно-фінансових розрахунків трудомісткості виконаних робіт та матеріальних витрат.

3.4. Оплата послуг здійснюється відповідно до калькуляції та кошторисно-фінансових розрахунків трудомісткості виконаних робіт та матеріальних витрат.

3.5. Усі види послуг здійснюються за повної передоплати.

3.6. Ціни на платні послуги можуть переглядатись і змінюватись залежно від інфляційних процесів та попиту користувачів.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.Відповідальність за організацію роботи щодо надання платних послуг несе завідувач відділу (сектора), на який безпосередньо покладено виконання даних послуг:

 • забезпечує якісне і своєчасне виконання платних послуг;
 • своєчасно подає до бухгалтерії Бібліотеки щоквартальні та річні фінансові звіти про  виконані платні послуги.

4.2. Адміністративний контроль за наданням платних послуг користувачам Бібліотеки несе заступник директора з наукового менеджменту та маркетингу.

4.3. Відповідальність за організацію роботи щодо прийняття звітів завідувачів відділів, бухгалтерського обліку коштів, що надійшли за надані послуги, за дотримання фінансової дисципліни несе головний бухгалтер Бібліотеки.

4.4. За своєчасне подання фінансового звіту про маркетингову діяльність Бібліотеки до Управління фінансів НААН, а також за його достовірну інформацію несе головний бухгалтер у відповідності до діючого законодавства.

V. ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ ЗА НАДАНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

5.1. Розпорядником коштів, отриманих в результаті виконання платних послуг є ННСГБ НААН.

5.2. Директор Бібліотеки здійснює контроль за розподілом коштів, отриманих в результаті надання платних послуг та направленням їх на забезпечення статутної діяльності Бібліотеки і матеріальне заохочення працівників.

5.3. Майно, придбане за рахунок прибутків, отриманих в результаті надання платних послуг є власністю Бібліотеки.

5.4. Кошти, отримані за надані платні послуги, можуть використовуватись на оплату комунальних послуг, електроенергії, зв’язку та телекомунікацію, проведення поточних ремонтів приміщень (згідно із затвердженим кошторисом доходів та видатків на утримання Бібліотеки).

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ
платних послуг, що надаються
Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН

№ п/п Назва послуг Одиниця виміру Вартість, грн.
1 2 3 4
1. Складання тематичного бібліографічного списку: – простий – складний 1 опис 2.00-3.00
2. Складання анотацій до джерел інформації 1 назва 5.00
3. Редагування бібліографічного опису 1 назва 2.00
4. Уточнення елементів бібліографічного опису: – вітчизняних видань – іноземних видань 1 опис 2.00–3.00
5. Систематизація літератури в списку 1 назва 0.50
6. Визначення індексу УДК 1 тема 5.00
7. Тематичний підбір документів по каталогу 1 назва 5.00
8. Перевірка наявності документів за алфавітним каталогом, проставляння шифру та заповнення бланку замовлення: – вітчизняних – іноземних 1 назва 3.00-4.00
9. Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, адресних, уточнюючих довідок 1 довідка договірна*
10. Пошук в інших бібліотеках матеріалів, відсутніх у фонді ННСГБ НААН 1 видання 5.00
11. Ксерокопіювання 1 сторінка 1.00
12. Сканування 1 сторінка 1.50
13. Оцифрування та доставка е-поштою цифрових копій із фондів ННСГБ НААН у форматі .pdf (зображення) 1 сторінка 2.00
14. Оцифрування та доставка е-поштою цифрових копій стародруків із «Фонду видань, випущених у ХІХ ст. з сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН», .pdf 1 сторінка 7.00
15. Пошук бібліографічних та реферативних джерел в мережі Internet за допомогою консультанта 1 година 30.00
16. Роздрукування з електронних носіїв (ч/б) на аркуші формату А4 1 сторінка 1.50
17. Прошивка (переплітання) пружинами А4 100 листів 200 листів 35.00

45.00

*Вартість послуги з підготовки та надання бібліографічних довідок договірна в залежності від складності запита.

УГОДА
ПРОТОКОЛ

сайт создан компанией web студия