Електронний каталог ННСГБ НААН online
Електронний каталог
ННСГБ НААН online

 


МінАПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада молодих вчених ⇒   Загальна інформація

Історична довідка

Рада молодих вчених ННСГБ НААН була створена для підтримки та допомоги молодим науковцям установи у 2008 р. Її очільницею до кінця 2020 р. була кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка сектору архівів ННСГБ НААН – Грищенко Тетяна Рубілівна. З початку 2021 р. керівництво і склад Ради молодих вчених ННСГБ НААН оновлено, окреслено нові завдання і напрями діяльності громадської організації.

Мета та напрями діяльності ради

Метою Ради молодих вчених ННСГБ НААН є представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених. Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій професійній та творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання наукових кадрів.

Основними завданнями Ради є наступні:

 1. стимулювання професійної діяльності молодих учених, сприяння підвищенню їхнього професійного рівня та реалізації творчої активності;
 2. консультативна підтримка молодих вчених з питань науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;
 3. сприяння міждисциплінарним дослідженням, мобільності молодих вчених, сприяння залученню молодих вчених до виконання перспективних наукових проєктів;
 4. участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України;
 5. подання пропозицій до Вченої Ради ННСГБ НААН щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
 6. сприяння активній участі представників молодих вчених у різних напрямках діяльності ННСГБ НААН;
 7. збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 8. сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів, конкурсів та грантів, можливості публікації наукових статей у вітчизняних та закордонних виданнях;
 9. допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;
 10. здійснення громадського контролю за дотриманням прав та обов’язків молодих вчених;
 11. організація співпраці з молодими вченими та фахівцями інших наукових установ та закладів вищої освіти, підприємств, в тому числі, іноземними, громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями;
 12. сприяння у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають в освітній та науково-дослідній діяльності;
 13. участь молодих вчених у якості стейкхолдерів у періодичному перегляді й оновленні освітньо-наукових програм, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, аналіз пропозицій здобувачів щодо покращення якості освітнього процесу в ННСГБ НААН;
 14. здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради і які не заборонені статутом ННСГБ НААН та чинним законодавством України.

Контакти

Адреса: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека,
вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ-127,
03127

тел.: (044)258-21-45; (044)258-21-42

e-mail: demuz_inna@ukr.net; pidgayna2012@ukr.net; hysteria222@ukr.net; dnsgb_uaan@ukr.net

Голова радиДемуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування ННСГБ НААН, член Національної спілки краєзнавців України, член Спілки архівістів України, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2016 р.

Заступник Голови радиПідгайна Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, вчений секретар ННСГБ НААН.

Члени ради

Пімєнов Ігор Геннадійович – завідувач лабораторією оцифрування наукових фондів ННСГБ НААН

Дейнека Марта Григорівна – аспірантка ННСГБ НААН

Онищенко Анастасія Олександрівна – аспірантка ННСГБ НААН

Осадча Ольга Валентинівна – аспірантка ННСГБ НААН, молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу НПП «Голосіївський»

Сафонюк Тарас Юрійович – аспірант ННСГБ НААН

Столяр Ольга Петрівна – аспірантка ННСГБ НААН, начальник відділу правового забезпечення НААН

Шабельникова Катерина Андріївна – аспірантка ННСГБ НААН, адміністратор в компанії Avis

сайт создан компаниейй web студия